Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»
Informare lansare 4 submasuri PNDR

Informare lansare 4 submasuri  PNDR

Informare lansare 4 submasuri  PNDRInstituţia Prefectului judeţul Cluj vă la cunoştinţă că Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a declarat deschise 4 sesiuni anuale continue de primire a proiectelor de investiţii rurale finanţate din fonduri europene nerambursabile pentru agricultură şi dezvoltare rurală, în perioada 8 iulie - 30 octombrie 2015.
Cele 4 submăsuri din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 sunt:
-          Submăsura 4.1a - Investiţii în exploataţiile pomicole, cu o alocare financiară de 70.586.064 euro. Cu titlu de exemplu, investiţiile eligile pe această sunt măsură sunt: reconversia plantaţiilor existente, înfiinţare plantaţii pomicole şi pepiniere, înfiinţare, extindere şi/sau modernizarea sistemelor de depozitare;
-          Submăsura 4.2Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole, cu o alocare financiară de 93.489.143 euro. Investiţii eligibile: finanţarea şi construcţia, extinderea, modernizarea şi dotarea clădirilor, unităţilor de procesare sau achiziţionarea (inclusiv prin leasing) de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime şi/sau comercializării produselor agro-alimentare în cadrul lanţurilor alimentare integrate.
-          Submăsura 4.2aInvestiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol cu o alocare financiară de 8.629.953 euro. Investiţii eligibile: tehnologii de eliminare a deşeurilor în unitatea proprie sau pentru decontarea cheltuielilor cu activităţi de marketing sau generate de investiţii în active necorporale.
-          Submăsura 6.3Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, cu o alocare financiară de 72.848.330 euro. Sprijinul se acordă pentru ferma mică în vederea îmbunătăţirii activităţii economice şi de mediu a acesteia, conform activităţilor propuse prin Planul de Afaceri(PA). Toate cheltuiele propuse prin PA, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru implementarea PA aprobat, pot fi eligibile.
 
Depunerea cererilor de finanţare pentru Submăsurile 4.1a, 4.2, 4.2a  se va face on-line conform precizărilor Ghidului Solicitantului şi de pe www.afir.ro. Pentru submăsura 6.3 dosarul cererii de finanţare se depune pe suport de hârtie, personal, de către solicitant, la Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale aferent judeţului unde este înregistrată exploataţia. Procedura de evaluare şi selecţie va fi afişată pe site-urile www.afir.info.
Termenul limită de depunere a dosarelor pentru aceste submăsuri este 30 octombrie 2015, ora 16:00 iar rezultatele selecţiei vor fi notificate în scris şi prin intermediul paginii de internet.
 


Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
Informare lansare 4 submasuri PNDR