Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»
Anunt Home » ALOCARI FINANCIARE PROGRAME OPERATIONALE 2014-2020 ARHITECTURA INSTITUTIONALA

ALOCARI FINANCIARE PROGRAME OPERATIONALE 2014-2020
ARHITECTURA INSTITUTIONALASUME ALOCATE
Suma alocata POR (Program Operational Regional) 2014-2020:
- 6,47 mld. euro
 
Suma alocata PO Infrastructura Mare 2014-2020:
- alocare financiara: 9,07 mld. euro
 
Suma alocata POC (Program Operational Competitivitate) 2014-2020:
Pentru perioada 2014 – 2020 regiunile de dezvoltare ale României sunt încadrate în două categorii si primesc prin POC:
- regiuni mai dezvoltate (Regiunea București Ilfov, ce include capitala București); - 249 milioane de euro
- regiuni mai puțin dezvoltate (celelalte 7 regiuni de dezvoltare ale României, respectiv Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru) -1,08 miliarde de euro.
 
Sume alocate POCA (Program operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative) 2014-2020:
▪ 553,191,489.00 din FSE (Fondul Social European);
▪ 106,348,908.00- cofinantare nationala
Total: 659,540,397.00 euro
 
Suma alocata PO CU (Program Operational Capital Uman) 2014-2020:
- alocare financiara: 3,44 mld. Euro
 
Suma alocata POAT (Programul Operational Asistență Tehnică) 2014-2020:
-alocare financiara: 0,3 mld. Euro
 
Sume alocate PNDR (Programul National de Dezvoltare Rurala) 2014-2020:
Alocarea financiara a Uniunii Europene din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), acordata Romaniei pentru implementarea Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 este de 8.015,6 mil. euro.
 
Setul de masuri privind investitii in ferma si in intreprinderi rurale pentru:-
-         investitiile in active fizice: 2,057 mld. euro,
-         dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor: 800,36 mil. Euro;
-         serviciile de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale: 1,1 mld. euro.
 
Setul de masuri referitoare la mediu si clima- suma totala: 2,387 mld. euro.
-         impadurirea si crearea de suprafete impadurite si perdele forestiere – 105 mil. Euro;
-         masura agromediu si clima – 850 mil. Euro;
-         agricultura ecologica – 200 mil. Euro;
-         delimitarea zonelor care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice – 1,232 mld. euro.
 
Seturile de masuri privind:
-         transferul de cunostinte si actiuni de informare -25,40 mil. euro alocati
-         serviciile de consiliere -25,40 mil. euro alocati,
-         cooperarea - 28,01 mil. euro (inclusiv pomicultura cu o alocare de aproximativ 15 mil. euro),
-         gestionarea riscurilor (fondul mutual) - 200 mil. euro.
-         Pentru LEADER  - 625 mil. euro
-         asistenta tehnica, inclusiv Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala -  178 mil. euro.
 
 
 
 
ARHITECTURA INSTITUTIONALA:
 
 
POR 2014-2020:
Autoritate de Mangement POR: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Organisme Intermediare: Agentiile de Dezvoltare Regionala. In Romania exista 8 astfel de entitati:
ADR Nord - Est
ADR Sud-Est
ADR Sud
ADR Sud-Vest
ADR Vest
ADR Nord-Vest
ADR Centru
ADR Bucureşti-Ilfov
 
PO Infrastructura Mare 2014-2020
Autoritatea de management: Ministerul Fondurilor Europene
Autoritatea de certificare, dacăeste cazul : Autoritatea de Certificare şi Plată, Ministerul Finanţelor Publice
Autoritatea de audit: Autoritatea de Audit (pe lângă Curtea de Conturi a României)
Organism către care Comisia va efectua plăţi: Autoritatea de Certificare şi Plată, Ministerul  Finanţelor Publice
Organism Intermediar Transport: Ministerul Transporturilor
Organism Intermediar Mediu:  Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
Organsim Intermediar Energie:  Departamentul pentru Energie (Ministerul Economiei)
 
PO Competitivitate 2014-2020:
Autoritate de mangement: Ministerul fondurilor Europene
OI pentru cercetare, dezvoltare, industrie: Ministerul Economiei si Comertului
OI Agenda digitala: Ministerul Societatii Informationale
 
POCA 2014-2020
Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Autoritatea de certificare, dacă este cazul: Autoritatea de certificare și plată (din cadrul Ministerului Finanțelor Publice)
Autoritatea de audit: Curtea de Conturi, Autoritatea de Audit
Organism către care Comisia va efectua plăti:: Autoritatea de certificare și plată (din cadrul Ministerului Finanțelor Publice)

POCU 2014-2020:
Autoritate de Management POCU- Ministerul Fondurilor Europene
OI (Organism Intermediar) Educatie- MEN (Ministerul Educatiei Nationale)
OI ocupare si incluziune socială –- MMFPSPV (Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice) prin Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca
 
POAT 2014-2020:
Autoritate de Management: Ministerul Fondurilor Europene
 
 
PNDR 2014-2020:
AM PNDR (Autoritate de Management): Ministerul Agriculturii, Direcţia Generală Dezvoltare Rurală (DGDR-AM PNDR)
Autoritatea de Certificare: Autoritatea de Audit constituită pe lângă Curtea de Conturi a României
 
Organismele intermediare:
Romȃnia are două agenţii de plăţi, una pentru efectuarea plăţilor acordate din FEADR, respectiv AFIR, iar  cea de-a doua, APIA - pentru plăţile aferente FEGA.
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR):  este responsabilă de primirea și înregistrarea cererilor de finanțare, contractarea proiectelor pentru măsurile PNDR delegate de AM și, de asemenea, este responsabilă pentru funcția de plată pentru toate măsurile din PNDR.
- AFIR deleagă către APIA o parte din atribuțiile specifice aferente măsurilor ce implică plăți compensatorii.
 
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA): este responsabilă de primirea formularelor cererilor de angajament și de plată pentru măsurile cu plăţicompensatorii pe suprafăţă.
 
Alte institutii/organisme implicate:
Comitetul de Monitorizare: este o structură națională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol în asigurarea performanţei PNDR şi eficienței implementării acestuia.
Comitetul de Coordonare a Evaluării;
Grupurile de lucru tehnice
Evaluatorii. Evaluările PNDR se vor face de către evaluatori care sunt independenți față de autoritățile responsabile de implementarea programului.
 
 
Fondurile Structurale sunt instrumente financiare, administrate de către Comisia Europeană, al căror scop este să acorde sprijin la nivel structural. Sprijinul financiar din Fondurile Structurale este destinat, în principal, regiunilor mai putin dezvoltate, în scopul de a consolida coeziunea economică si socială în Uniunea Europeană.
 
Acestea sunt:
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) –
Fondul Social European (FSE) 
Fondul de Coeziune (FC)
 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) 
Fondul European pentru Pescuit (FEP) 
 
Din FC se finanteaza PO Infrastructura Mare
Din FEDR se finanteaza
-         PO Competitivitate;
-         POR;
-         PO Asistenta tehnica
Din FSE se finanteaza
-         PO CA
-         POCU
Din FEGA se fac plati directe catre APIA
Din FEADRse finanteaza PNDR
Din FEP se finanteaza POP (Programul Operational pentru Pescuit)
 


Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
ALOCARI FINANCIARE PROGRAME OPERATIONALE 2014-2020 ARHITECTURA INSTITUTIONALA