Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»
Anunt Home » PO Infrastructura Mare 2014-2020

PO Infrastructura Mare 2014-2020

draft

Alocare financiara: 9,07 mld. euro

 
Axa prioritară 1: Dezvoltarea reţelei TEN-T pe teritoriul României
 
Prioritate de investiţii 7: Sprijinirea unui spaţiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investiţii în reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T)
 
 
 
Axa prioritarã 2: Creşterea accesibilităţii regionale prin conectarea la TEN-T centrală
 
Prioritate de investiţii 7: Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale
 
 
Axa prioritarã 3: Dezvoltarea unui sistem de transport sigur şi prietenos cu mediul
 
Prioritate de investiţii 7: Dezvoltarea şi îmbunătăţirea unor sisteme de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus, şi care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare şi a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale şi infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional şi local..
 
Axa prioritarã 4: Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor.
 
Prioritate de investiţii: Investiţii în sectorul apă pentru a îndeplini cerinţele acquis-ului de mediu al Uniunii şi pentru a răspunde nevoilor identificate de statele membre pentru investiţii suplimentare acestor cerinţe .
 
Prioritate de investiţii: Investiţii în sectorul deşeuri pentru a îndeplini cerinţele aquis-ului de mediu al Uniunii şi pentru a răspunde nevoilor identificate de statele membre pentru investiţii suplimentare acestor cerinţe
 
 
Axa prioritarã 5: Protejarea şi conservarea biodiversităţii, decontaminarea solurilor
poluate istoric şi monitorizarea calităţii aerului

 
Prioritate de investiţii: Protejarea şi refacerea biodiversităţii, protecţia solului şi refacerea şi promovarea serviciilor ecosistemelor, inclusiv prin reţeaua Natura 2000 şi infrastructura verde
 
Prioritate de investiţii: Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie) şi monitorizării calităţii aerului.
 
 
 
 
Axa prioritară 6: Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor
 
Prioritate de investiţii: Sprijinirea investiţiilor pentru adaptarea la schimbările climatice, inclusiv a abordărilor bazate pe ecosisteme
 
Prioritate de investiţii: Promovarea investiţiilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurând rezilienţa la dezastre şi dezvoltarea de sisteme de gestionare a dezastrelor
 
 
 
Axa prioritarã 7: Energie curată şi eficienţă energetică
 
Prioritate de investiţii: Promovarea producţiei şi a distribuţiei de energie obţinută din surse regenerabile de energie
 
Prioritate de investiţii: Promovarea utilizării cogenerării cu randament ridicat a energiei termice şi a energiei electrice, pe baza cererii de energie termică utilă
 
Prioritate de investiţii: Dezvoltarea şi implementarea unor sisteme de distribuţie inteligente care funcţionează la niveluri de tensiune joasă şi medie
 
 
Axa prioritarã 8: Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi
gazelor naturale

 
 
Prioritate de investiţii: Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi siguranţa aprovizionării prin dezvoltarea sistemelor inteligente de distribuţie, stocare şi transmisie şi prin integrarea produţiei din resurse regenerabile distribuite
 
 
Axa prioritarã 9: Dezvoltarea infrastructurii urbane în regiunea Bucureşti -Ilfov
 
Prioritate de investiţii 4: Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor
 
Prioritate de investiţii 7: Dezvoltarea şi îmbunătăţirea unor sisteme de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus, şi care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare şi a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale şi infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional şi local.


Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
PO Infrastructura Mare 2014-2020