Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»
Despre Noi » Prezentare generală » Acte normative care reglementează activitatea Instituţiei Prefectului Judeţul Cluj

ACTE NORMATIVE
CARE REGLEMENTEAZĂ ACTIVITATEA INSTITUŢIEI PREFECTULUI - JUDEŢUL CLUJ

 1. Constitutia Romaniei (publicata in Monitorul Oficial, Partea I-a, nr. 767/ 31 octombrie 2003),
 2. Legea  nr.340 din 12 iulie 2004, privind prefectul si  instituia prefectului,  republicata in Monitorul Oficial, partea I-a Monitorul Oficial nr. 225 din 24 martie 2008,
 3. Hotarârea nr. 460 din 5 aprilie 2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/ 2004, privind prefectul si institutia prefectului,
 4. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 administratiei publice locale, republicata in Monitorul Oficial, Partea I-a, nr. 123 din 20 februarie 2007,
 5. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata in Monitorul Oficial,  Partea I-a  nr. 365 din 29 mai 2007,
 6. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata in Monitorul Oficial,  Partea I-a nr. 525 din 2 august 2007,
 7. Legea  nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ,
 8. Ordonanta nr. 27 din 30 ianuarie 2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor,
 9. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare,
 10. Hotarârea nr. 123 din 7februarie 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public,
 11. Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003, privind transparenta decizionala in administratia publica,
 12. Regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 370/20.09.2010.


Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
Acte normative