Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»
Despre Noi » Prezentare generală » Documente gestionate şi/sau produse în cadrul instituţiei, conform Legii nr. 544/ 2001

DOCUMENTE GESTIONATE ŞI/SAU PRODUSE ÎN CADRUL INSTITUŢIEI, CONFORM LEGII NR. 544/ 2001  

  • SERVICIUL CONTROLUL LEGALITATII ACTELOR, CONTENCIOS ADMINISTRATIV, APLICAREA ACTELOR CU CARACTER REPARATORIU, APOSTILA
1. Hotarari ale Consiliului Judetean si ale Consiliilor Locale, municipale, orasenesti si comunale,
2. Dispozitii ale presedintelui CJ si a primarilor din judetul Cluj,
3. Proceduri prealabile a contenciosului administrativ,
4. Dosare de instanta in care Institutia Prefectului judetul Cluj sau Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului la proprietate privata asupra terenurilor Cluj au calitate procesuala, in cause aflate pe rolul Judecatoriei Cluj-Napoca si a Judecatoriei Huedin,
 5. Dosare privind acte administrative emise de catre autoritati locale, atacate la instantele de contencios administrativ de catre prefectul judetului Cluj,
6. Activitatea de aplicare a Apostilei de la Haga
7. Petitii si raspunsuri, in baza O.G. 27/2002.
8. Hotarari ale Comisiei Judetene privind aplicarea legilor fondului funciar si acordarea de despagubiri pentru veteranii de razboi,
9. Notificari in baza Legii nr. 10/ 2001,
10. Cereri pentru acordarea de despagubiri in baza Legii nr. 290/2003,
11. Raspunsuri la petitii, acte centrale si note de audienta.
 
  • SERVICIUL CONDUCEREA SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE, PROGRAME EUROPENE, RELATII PUBLICE
1. Referate si circulare, note de informare, adrese;
2. Rapoarte si evaluari in zona situatiilor de urgenta;
3. Rapoarte de control in relatia cu serviciile publice deconcentrate de la nivelul judetului Cluj;
4. Raspunsuri la sesizari si la petitii, in baza O.G. 27/2002;
5. Ordine ale Prefectului judetului Cluj si notele de fundamentare ale acestora;
6. Proiecte de hotarari de guvern, initiate de catre prefect si de catre presedintele Consiliului Judetean Cluj;
7. Raportari anuale- activitatea conducerii institutiei;
8. Informari cu privire la starea economica si sociala a judetului;
9. Programul de dezvoltare economica a judetului;
10. Secretariate tehnice comisii si Colegiul Prefectural;
11.  Invitatii pentru evenimente diverse;
12. Autorizatii colectare deseuri reciclabile;
13. Propuneri de modificari legislative, in zona sociala;
14. Hotarari ale Colegiului Prefectural al judetului Cluj;.
 
Compartiment Programe Europene:
1. Referate, rapoarte, adrese, note interne de informare, buletine informative;
2. Protocoale de colaborare;
3. Invitatii pentru diverse evenimente;
4. Raspunsuri la adrese;
5. Instructaje ale autoritatilor locale, in domeniul afacerilor europene.
 
Compartiment Informare, Relatii Publice, IT:
1.Activitatea de primire în audienta la conducerea Institutiei;
2. Raspunsuri la petitii adresate institutiei de catre autoritatile centrale si la cele adresate în baza O.G. 27/2002;
3. Evidenta documentelor cu privire la raspunsurile la cererile depuse in baza Legii nr. 544/2001, privitor la liberul acces la informatiile de interes public;
4. Documente, raportari, privitoare la aplicare dispozitiilor Legii nr. 544/2001, a H.G. 123/2002 si a Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, 5. Rapoarte si informari cu privire la activitatea de relatii publice;
6. Buletine informative;
7. Activitati de protocol, organizare evenimete cu caracter national si local.
 
  • SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE, RESURSE UMANE SI ADMINISTRATIV
1. Registrele de contabilitate,
2. Registrele de mijloace fixe,
3. Mijloace banesti si decontari/ dispozitii de plata, de incasare, registrul de casa,  
4. State de salarii si alte drepturi de personal,
5. Contabilitatea generala,
6. Angajamente de plata,
7.  Dosare de achizitii,
8. Registul ordinelor prefectului, si documentatiile de fundamentare ale ordinelor emise de catre prefect,
9. Dosare profesionale si de personal,
10. Statul de functii si statul de personal,
11. Fise de magazie, de inventar si PSI
12. Referate aprovizionare,
13. Procese verbale de custodie,
14. Bonuri de consum.
  •   CANCELARIA PREFECTULUI
1. Materiale necesare organizarii sedintelor de lucru ale prefectului,
2. Sinteze mass-media, pentru informarea prefectului si a subprefectului,
3. Comunicate de presa,
4 .Informari catre presa,
5. Documentare in vederea elaborarii raportului prefectului, referitor la stadiul indeplinirii obiectivelor cuprinse in Programul de guvernare,
6. Documentarea prefectului cu privire la indeplinirea obiectivelor cuprinse in Strategia guvernamentala de imbunatatire a situatiei rromilor,
7. Elaborarea de sinteze urmare a intalnirilor prefectului cu reprezentantii societatii civile, ai sindicatelor, ai patronatelor si ai partidelor politice.
  •  PROGRAME SI STRATEGII PROPRII :
1. Programul de Dezvoltare Economica si Sociala a Judetului Cluj,
2. Programe si strategii  ale Institutiei Prefectului judetul Cluj,
3. Programul principalelor actiuni ale serviciilor publice deconcentrate din judetul Cluj,
4. Programul si strategii multianuale privind modernizarea Institutiei Prefectului judetul Cluj,
5. Raport anual de activitate al Institutiei Prefectului judetul Cluj.
  • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULAREA VEHICULELOR
1. Permise de conducere;
2. Certificate de inmatriculare;
3. Autorizatii provizorii de circulatie;
4. Formulare folosite in activitatea de inmatriculare a vehiculelor si a eliberarii permiselor auto;
5.Situatii statistice;
6. Registrul judetean de evidenta a pasapoartelor;
7. Programul de lucru al Serviciului si programul de audiente al sefului Serviciului.
 
  • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA SI EVIDENTA PASAPOARTELOR SIMPLE
1. Pasaport simplu;
2. Pasaport simplu pentru cetatenii romani din strainatate;
3. Dovada privind folosirea pasaportului;
4. Dovada privind clarificarea statutului juridic in raport cu Statul roman;
5. Programul de lucru al Serviciului si programul de audiente al sefului Serviciului.
 

 


Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
Documente gestionate