Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»

Principii

RESPECTAREA LEGALITATII - Este cel mai important principiu, constând în  asigurarea realizarii intereselor nationale, a aplicarii si respectarii Constitutiei, a legilor, a ordonantelor si hotarârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum si a ordinii publice, la nivelul judetului  Cluj.

TRANSPARENTA - Institutia Prefectului Judetului Cluj îsi propune sa confere maximum de transparenta activitatilor acesteia, conform Legii transparentei nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala în administratia publica.

PROFESIONALISM. ORIENTAREA SPRE REZULTATE - Noul management public este centrat pe rezultate, în urmatoarele directii: planificare, organizare, directionare, coordonare, monitorizare si evaluare, prin introducerea indicatorilor de performanta, buget.

ORIENTARE CATRE CETATEAN - Institutia urmareste ridicarea standardelor institutiei la expectantele în continua schimbare ale cetatenilor, implicarea cetateanului în procesul decizional, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

SCOP - Dezvoltarea si modernizarea Institutiei Prefectului judetului Cluj, conform standardelor europene, eficientizarea activitatii interne, oferirea unor servicii moderne, de calitate, implicarea institutiei în procesul de reforma si de întarire a capacitatii administrative.


Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
PRINCIPII