Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»
Evidenta Populatiei » BAZA LEGALA

BAZA LEGALA

 
O.G. nr.84/2001 – privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata prin Legea nr.372/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

O.U.G. nr.97/2005 – privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor români, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.290/ 2005;

H.G. nr.1375/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale  privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor români;

H.G. nr.839/2006 – privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului, privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil; 

O.G. nr.69/2002 – privind regimul juridic al cartii electronice de identitate, aprobata prin Legea nr.285/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. nr.2104/2004 – pentru elaborarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numarului de functii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituirea patrimoniului, managementul resurselor umane, financiare si materiale, cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. nr.516/28.04.2009 – pentru modificarea H.G. nr.839/2006;

Legea nr.677/2001 – pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

Legea nr.119/1996 – cu privire la actele de stare civila, modificata si completata prin Legea nr.117/2006, si prin Legea nr.288/2007;

H.G. nr.64/2011 – pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor în materie de stare civila;

Legea nr.201/02.06.2009 – pentru modificarea si completarea Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civila;

Ordonanta nr.41/2003 – privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, aprobata prin Legea nr.323/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 243/2009 – pentru modificarea si completarea OG 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice;

Legea nr.105/1992 – cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. nr.220/2006 – pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea si transmiterea în strainatate a certificatelor si extraselor de pe actele de stare civila, precum si a datelor cu privire la domiciliul si resedinta unor persoane;
 
Legea nr. 202/2010 – pentru modificarea Legii nr. 4/1953-Codul familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la divortul prin acordul sotilor;
 
Legea nr.544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public;
 
H.G. nr.1723/2005 – privind aprobarea programului de masuri pentru combaterea birocratiei în activitatea de relatii cu publicul;
 
O.G. nr.27/2002 – privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata prin Legea nr.233/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 
O.U.G. nr.70/14.06.2009 – pentru modificarea si completarea unor acte normative privind taxe si tarife cu caracter nefiscal.
 


Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
BAZA LEGALA