Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»
Evidenta Populatiei » PREZENTAREA INSTITUTIEI

Date despre institutie

Denumire:
 
Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Cluj

 
Sediu:
 
mun. Cluj-Napoca, str. Aviator Badescu, nr. 7-9, jud. Cluj

 
Telefon/fax/site/e-mail:
 
           Telefon/fax: 0264/450406
           Site: www.djepcluj.ro
           E-mail: djepcluj@mail.rdscj.ro sau administrator@djepcluj.ro

 
Obiect de activitate
 
Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Cluj are ca scop exercitarea competentelor ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementeaza activitatea de evidenta a persoanelor, stare civila si eliberarea documentelor în sistem de Ghiseu unic.
 
Activitatea directiei judetene, se desfasoara în interesul persoanei fizice si al comunitatii, în sprijinul institutiilor statului, exclusiv pe baza si în aplicarea legii.
 
În îndeplinirea atributiilor cu care este investita, Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Cluj coopereaza cu celelalte directii, servicii si compartimente ale Consiliului Judetean Cluj, ale primariilor din judet, ale Ministerului Administratiei si Internelor si dezvolta relatii de colaborare cu autoritatile publice, agenti economici, organizatii neguvernamentale, precum si cu persoane fizice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor legislatiei în vigoare.

 
Codul unic:
 
Cui 17637157

 
Cont bancar:
 
RO37TREZ2165010XXX015967

 
Segmentul de piata caruia se adreseaza
 
Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Cluj coordoneaza si controleaza metodologic activitatea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor organizate în subordinea consiliilor locale municipale, orasenesti si comunale de pe teritoriul judetului.

Activitatea organizatiei are în vedere si deservirea persoanelor fizice si juridice pe linie de evidenta a persoanelor si de stare civila.

 
Scurt istoric
 
Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Cluj, înfiintata în baza Ordonantei Guvernului nr.84/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, prin hotarâre a Consiliului Judetean Cluj, functioneaza ca institutie publica de interes judetean, cu personalitate juridica, sub autoritatea administratiei publice judetene si este condusa de un director executiv.
 
Activitatea Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Cluj este coordonata de presedintele Consiliului Judetean Cluj.
 
Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Cluj - ca serviciu public comunitar judetean specializat – este constituita prin reorganizarea serviciului de stare civila din aparatul propriu al Consiliului Judetean Cluj si al Biroului Evidenta Populatiei din cadrul Serviciului de Evidenta Informatizata a Persoanei.

 
Structura organizatiei 
 
Conducerea Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Cluj este asigurata de un director executiv care reprezinta directia în relatiile cu sefii directiilor si serviciilor din cadrul Consiliului Judetean Cluj, din cadrul Institutiei Prefectului Cluj, precum si cu sefii unitatilor din M.A.I. ori cu institutiile publice ale administratiei publice locale din judet.
 
În aplicarea prevederilor legale, directorul executiv poate delega atributii din competenta sa personalului din subordine.
Directorul executiv al Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Cluj raspunde în fata Consiliului Judetean Cluj de întreaga activitate pe care o desfasoara, potrivit fisei postului. 
 
Conducerea serviciilor de specialitate ale directiei judetene este exercitata de sefii acestora, iar în lipsa lor de catre o persoana desemnata de fiecare sef serviciu.
 
Sefii structurilor subordonate Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Cluj raspund de întreaga activitate pe care o desfasoara, în fata directorului executiv al directiei judetene.
 
Sefii structurilor subordonate Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Cluj conduc întreaga activitate pe liniile lor de competenta si reprezinta directia în relatiile cu celelalte structuri ale Consiliului Judetean Cluj, ale Institutiei Prefectului Cluj, ale altor unitati ale M.A.I. si autoritati din afara ministerului, conform delegarii si dispozitiilor primite.
  
Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Cluj este condusa de un director executiv, numit în functie prin hotarâre a Consiliului Judetean, în conditiile legii, cu avizul Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date.
În exercitarea atributiilor ce îi revin, directorul executiv al directiei judetene, emite dispozitii cu caracter individual.
 


Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
PREZENTAREA INSTITUTIEI