Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»
Fondul ONG în România

Fondul ONG în România

15.930.000 euro disponibili acum pentru societatea civilă din România
 
15.930.000 euro disponibili acum pentru societatea civilă din România: Toate liniile de finanţare pentru anul 2013 din cadrul Programului Fondul ONG în România sunt în acest moment deschise pentru primirea de proiecte dezvoltate de organizaţii neguvernamentale. Programul se derulează de către Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) alături de Fundaţia pentru Parteneriat (FP) şi Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi (CRCR).
 
“Este un program aşteptat de către organizaţiile neguvernamentale din România pentru că permite dezvoltarea de proiecte pe o mare varietate de teme,  respectarea valorilor democratice fundamentale, creşterea rolului cetăţeanului activ în viaţa comunităţii, justiţia socială, combaterea inegalităţilor sociale, a sărăciei si excluziunii, dezvoltarea durabilă fiind doar câteva dintre ele. Sunt teme importante pe care le regăsim zilnic în discursurile publice ca fiind relevante pentru întreaga societate românească şi care reflectă nevoi actuale, presante ale cetăţeanului român. Cu sprijinul granturilor SEE, am construit un program care să răspundă unor expertize cât mai diverse ale ONGurilor care la rândul lor au misiunea de a răspunde unor nevoi cât mai diverse, ale unor categorii de cetăţeni ale căror preocupari şi nevoi sunt implinite uneori exclusiv de către organizaţii ale societăţii civile. Suntem încrezători că o valoare adăugată a acestui program va fi adusă şi de experienţa de colaborare cu organizaţii din ţările donatoare – Norvegia, Islanda si Liechtenstein.” spune Ionuţ Sibian, directorul executiv al FDSC.
 
Cinci direcții mari de finanțare:
  1. Implicare, cu un buget disponibil de 3.600.000 Euro este destinată proiectelor din zona cetăţeniei active şi implicarii comunităţii, precum şi respectarea valorilor democratice fundamentale.
  2. Justiţie socială, cu un buget disponibil de 3.780.000 Euro se adresează proiectelor ce contribuie pe de o parte la combaterea inegalităţilor sociale, sărăciei şi excluziunii, iar pe de alta la dezvoltarea comunităţilor rurale interetnice.
  3. Dezvoltare durabilă, cu un buget disponibil de 2.100.000 Euro, va finanţa proiecte ce vizează îmbunătăţirea stării mediului în România prin implicarea organizaţiilor neguvernamentale şi participare publică. Regăsim aici subiecte cum sunt: schimbările climatice, protecţia biodiversităţii şi peisajului, ecoturismul, activităţi de advocacy şi watchdog de mediu / conştientizare ecologică şi participare publică sporită în luarea deciziilor de mediu şi educaţie ecologică.
  4. Servicii sociale şi de bază, cu un buget disponibil de 4.800.000 Euro, este dedicată creşterii accesului şi furnizării de servicii sociale şi de bază pentru grupuri vulnerabile (copii și tineri în situații de risc, copii cu dizabilități și/sau probleme de sănătate mintală și familiile lor, victime ale traficului de persoane și ale violenței domestice, persoane vârstnice, iar lista nu se opreşte aici).
  5. Dezvoltarea capacităţii ONG-urilor. Reţele şi coaliţii, cu un buget disponibil de 1.650.000 Euro va contribui la dezvoltarea generală a sectorului ONG în România, precum şi a unor  reţele, coaliţii şi think tank-uri.
Teme orizontale: Este de aşteptat ca în proiectele din cadrul fiecarei componente să se regăsească următoarele teme orizontale: combaterea discursului instigator la ură (“hate speech”), extremismului şi infracţiunilor motivate de ură (“hate crime”), rasismului şi xenofobiei, homofobiei, antisemitismului, hărţuirii sexuale, violenţei împotriva femeilor, traficului de persoane, promovarea toleranţei/înţelegerii multiculturale şi sprijinirea  populaţiei roma. 
 
Condiţii pentru finanţare: Proiectele pot fi iniţiate doar de către organizațiile neguvernamentale din România care îşi pot alege parteneri atât români, cât şi din alte state europene. Finanţarea se acordă în urma unui proces competitiv şi va fi de maximum 90% din valoarea proiectului, cu excepţia celor dedicate sprijinului pentru coaliții și rețele la nivel regional și național, unde finanţarea poate ajunge la maximum 80%. Toate detaliile se găsesc în Ghidul Solicitanţilor şi anexele sale, publicate pe pagina de web dedicată acestui program – http://fondong.fdsc.ro.
Aceste detalii vor fi discutate şi în cadrul a cinci sesiuni de informare desfăşurate în următoarea lună de zile, conform următorului calendar: Craiova – 28 iunie 2013, Brăila – 2 iulie 2013, Iaşi – 3 iulie 2013, Cluj Napoca– 8 iulie 2013 şi Bucureşti – 10 iulie 2013.

Programul Fondul ONG este parte din asistenţa oferită României în cadrul Granturilor SEE și norvegiene 2009 – 2014, dispune de 30.000.000 Euro şi este implementat de consorţiul format din Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) alături de Fundaţia pentru Parteneriat (FP) şi Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi (CRCR). Fondurile vor fi distribuite în cadrul a două runde de finanţare, prima în 2013, urmând ca cea de-a doua să fie lansată în prima parte a anului 2014. La nivel european, programe similare există în 15 ţări europene şi îşi propun să sprijine dezvoltarea societăţii civile şi consolidarea contribuţiei la justiţia socială, democraţie şi dezvoltare durabilă.
 
Pentru mai multe detalii despre fiecare componentă, accesaţi site-ul http://fondong.fdsc.ro.
Persoana de contact: Vera Ularu, Coordonator Comunicare Fond ONG, 0753.220.110, vera.ularu@fdsc.ro
 
 
Despre FDSC: Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile este o organizaţie neguvernamentală, independentă, înfiinţată în anul 1994, în cadrul unei iniţiative a Comisiei Europene. FDSC este o organizaţie pentru organizaţii, ce consideră că dezvoltarea sectorului neguvernamental reprezintă în sine un indicator pentru starea comunităţii în care cetăţenii trăiesc. Mai multe detalii se găsesc pe  www.fdsc.ro.
 
Despre FP : Fundatia pentru Parteneriat a fost înființată în 1998 ca fundație independentă și face parte din Parteneriatul pentru Mediu, care sprijină proiecte de îmbunătățirea mediului și dezvoltarea comunităţilor în șase tări din Europa Centrală și de Est. Prin misiunea sa, Fundaţia pentru Parteneriat şi-a propus să contribuie la formarea unei societăți durabile, ce întărește valorile democratice. Mai multe detalii se gasesc pe www.repf.ro .
 
Despre CRCR: Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi este o organizaţie neguvernamentală, independentă şi non-profit, fondată în anul 1999 de Fundaţia pentru o Societate Deschisă. CRCR are misiunea de a contribui la ameliorarea condiţiilor de viaţă a comunităţilor de romi din România. Mai multe detalii se găsesc pe www.romacenter.ro .
 
Despre Granturile SEE şi norvegiene: Prin Acordul pentru Spaţiul Economic European (SEE), trei state non-membre ale Uniunii Europene, respectiv Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, fac parte din  Piaţa Internă Europeană şi contribuie la coeziunea regională prin intermediul unor programe precum Granturile SEE şi cele Norvegiene. Dintre acestea, Norvegia este principalul donator, contribuind cu 97 la sută din suma totală. Granturile SEE și norvegiene sunt de asemenea menite să consolideze relațiile bilaterale dintre România şi statele donatoare. Pentru detalii suplimentare despre Granturile SEE şi cele norvegiene, vă rugăm să vizitați www.norvegia.ro, www.norwaygrants.ro și www.eeagrants.org.
 Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
Fondul ONG în România