Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»
Informaţii de interes public » Solicitare informaţii. Legislaţie » Lista cu documente de interes public

Lista documentelor de interes public

 •  Organigrama Instituţiei Prefectului Judeţul Cluj;
 •  Ordinele prefectului, mai puţin ordinele cu caracter personal;
 •  Raport de activitate al Instituţiei;
 •  Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 şi a  Legii nr. 52/2003, la nivelul judeţului Cluj;
 •  Strategia de dezvoltare a Instituţiei Prefectului Judeţul Cluj;
 •  Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Cluj;
 •  Planul de acţiuni al Instituţiei Prefectului Judeţul Cluj;
 •  Actele Comisiei de Dialog Social;
 •  Actele Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al Judeţului Cluj;
 •  Lista serviciilor publice deconcentrate organizate la nivelul judeţului Cluj;
 •  Documente de interes juridic;
 •  Bugetul anual;
 •  Bilanţul anual;
 •  Documente gestionate şi /sau produse în cadrul instituţiei.

Documente gestionate şi/sau produse în cadrul  instituţiei conform Legii nr. 544/ 2001

- Serviciul Controlul Legalitatii Actelor, Contencios Administrativ, Apostila şi Serviciul pentru Urmărirea Aplicării Actelor cu Caracter Reparatoriu
1. Hotarari ale Consiliului Judetean si ale Consiliilor Locale, municipale, orasenesti si comunale
2. Dispozitii ale presedintelui CJ si a primarilor din judetul Cluj
3. Proceduri prealabile a contenciosului administrativ
4. Dosare de instanta in care Institutia Prefectului judetul Cluj sau Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului la proprietate privata asupra terenurilor Cluj au calitate procesuala, in cause aflate pe rolul Judecatoriei Cluj-Napoca si a Judecatoriei Huedin
 5. Dosare privind acte administrative emise de catre autoritati locale, atacate la instantele de contencios administrativ de catre prefectul judetului Cluj
6. Activitatea de aplicare a Apostilei de la Haga
7. Petitii si raspunsuri, in baza O.G. 27/2002
8. Hotarari ale Comisiei Judetene privind aplicarea legilor fondului funciar si acordarea de despagubiri pentru veteranii de razboi
9. Notificari in baza Legii nr. 10/ 2001
10. Cereri pentru acordarea de despagubiri in baza Legii nr. 290/2003
11. Raspunsuri la petitii, acte centrale si note de audienta.
 
- Serviciul Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, Programe Europene, Relatii Publice
1. Referate si circulare, note de informare, adrese
2. Rapoarte si evaluari in zona situatiilor de urgenta
3. Rapoarte de control in relatia cu serviciile publice deconcentrate de la nivelul judetului Cluj
4. Raspunsuri la sesizari si la petitii, in baza O.G. 27/2002
5. Ordine ale Prefectului judetului Cluj si notele de fundamentare ale acestora
6. Proiecte de hotarari de guvern, initiate de catre prefect si de catre presedintele Consiliului Judetean Cluj
7. Raportari anuale- activitatea conducerii institutiei
8. Informari cu privire la starea economica si sociala a judetului
9. Programul de dezvoltare economica a judetului
10. Secretariate tehnice comisii si Colegiul Prefectural
11.  Invitatii pentru evenimente diverse
12. Autorizatii colectare deseuri reciclabile
13. Propuneri de modificari legislative, in zona sociala
14. Hotarari ale Colegiului Prefectural al judetului Cluj
15. Buletine informative
16. Protocoale de colaborare
17. Invitatii pentru diverse evenimente
18. Instructaje ale autoritatilor locale, in domeniul afacerilor europene
19. Activitatea de primire în audienta la conducerea Institutiei
20. Raspunsuri la petitii adresate institutiei de catre autoritatile centrale si la cele adresate în baza O.G. 27/2002
21. Evidenta documentelor cu privire la raspunsurile la cererile depuse in baza Legii nr. 544/2001, privitor la liberul acces la informatiile de interes public
22. Documente, raportari, privitoare la aplicare dispozitiilor Legii nr. 544/2001, a H.G. nr.123/2002 si a Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica
23. Activitati de protocol, organizare evenimete cu caracter national si local
 
- Serviciul Economic, Resurse Umane şi IT
1. Registrele de contabilitate
2. Registrele de mijloace fixe
3. Bonuri de natura stocurilor
4. Mijloace banesti si decontari/ dispozitii de plata, de incasare, registrul de casa  
5. State de salarii si alte drepturi de personal
6. Contabilitatea generala
7. Angajamente de plata
8.  Dosare de achizitii
9. Registul ordinelor prefectului, si documentatiile de fundamentare ale ordinelor emise de catre prefect
10. Dosare profesionale si de personal
11. Statul de functii si statul de personal
12. Fise de magazie, de inventar si PSI
14. Referate aprovizionare
15. Procese verbale de custodie
16. Borderouri arhiva
17. Bonuri de consum

- Cancelaria Prefectului
1. Materiale necesare organizarii sedintelor de lucru ale prefectului,
2. Sinteze mass-media, pentru informarea prefectului si a subprefectului,
3. Comunicate de presa,
4. Informari catre presa,
5. Documentare in vederea elaborarii raportului prefectului, referitor la stadiul indeplinirii obiectivelor cuprinse in Programul de guvernare,
6. Documentarea prefectului cu privire la indeplinirea obiectivelor cuprinse in Strategia guvernamentala de imbunatatire a situatiei rromilor,
7. Elaborarea de sinteze urmare a intalnirilor prefectului cu reprezentantii societatii civile, ai sindicatelor, ai patronatelor si ai partidelor politice.

- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Inmatricularea Vehiculelor
1. Permise de conducere;
2. Certificate de inmatriculare;
3. Autorizatii provizorii de circulatie;
4. Formulare folosite in activitatea de inmatriculare a vehiculelor si a eliberarii permiselor auto;
5. Situatii statistice;
6. Registrul judetean de evidenta a pasapoartelor;
7. Programul de lucru al Serviciului si programul de audiente al sefului Serviciului.
 
- Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenta Pasapoartelor Simple
1. Pasaport simplu; paşaport electronic;
2. Pasaport simplu pentru cetatenii romani din strainatate;
3. Dovada privind folosirea pasaportului;
4. Dovada privind clarificarea statutului juridic in raport cu Statul roman;
5. Programul de lucru al Serviciului si programul de audiente al sefului Serviciului

 


Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
Lista cu documente de interes public