Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»

I.  DATE  GENERALE


            Judetul Cluj se situeaza în jumatatea nord-vestica a tarii, între paralelele de 47°28'44" în nord si 46°24'47" în sud, respectiv meridianele de 23°39'22" în vest si 24°13'46" în est. Se întinde pe o suprafata de 6674 kmp desfasurata în zona de contact a trei unitati naturale rerezentative : Muntii Apuseni, Podisul Somesan si Cîmpia Transilvaniei si se învecineaza la nord-est cu judetele Maramures si Bistrita-Nasaud, la est cu judetul Mures, la sud cu judetul Alba, iar la vest cu judetele Bihor si Salaj.

            Relieful este predominant deluros si muntos, altitudinile maxime înregistrîndu-se în masivele Vladeasa  1842  m si Muntele Mare  1826 m , iar altitudinea minima la iesirea Somesului din judet 227m.

            Reteaua hidrografica este reprezentata de rîurile: Somesul Mic inclus aproape integral în cuprinsul judetului, Crisul Repede si Ariesul inferior, lacuri naturale si iazuri ( Catina Popii I si Popii II, Geaca, Taga etc.) si de lacurile de interes hidroenergetic: Belis-Fîntînele, Tarnita si Gilau.

            Apele de adîncime sunt mai slab reprezentate si se caracterizeaza prin mineralizare ridicata. Izvoare minerale sulfatate, calcice, clorosodice, relativ bogate, se gasesc la Dezmir, Cojocna, Gadalin, Sic, Gherla, Leghia, Someseni, Turda etc.

            Prin pozitia sa, judetul Cluj beneficiaza de un climat continental moderat.
            În sectorul muntos (masivele Vladeasa si Muntele Mare), mediile anuale ale temperaturii aerului sunt de 2° C, iar în restul teritoriului de 6° C. Amplitudinile termice anuale au valori cuprinse între 17 - 19 ° C în zona montana si cresc la 23-25 ° C în regiunile deluroase, de podis si cîmpie.

            Precipitatiile se repartizeaza inegal, cu cantitati minime în zona Turda - Cîmpia Turzii (cca 550 mm) si maxime în masivul Vladeasa (cca 1400 mm).

            În medie, valorile anuale ale precipitatiilor ajung la 600 - 650 mm în Cîmpia Transilvaniei,  650 - 700 mm în podisul Somesan si peste 900 - 1000 mm  în zonele muntoase.

            Judetul Cluj beneficiaza de situarea sa la intersectia unor importante magistrale feroviare si rutiere care-i asigura legaturi lesnicioase cu toate zonele tarii. De asemenea, aeroportul din  municipiul Cluj-Napoca confera legaturi curente si rapide cu capitala tarii atît pentru cerintele judetului cît si pentru ale unor localitati limitrofe.

            Judetul Cluj dispune de bogate si variate resurse naturale.
            Minereurile de fier au intrat în circuitul economic din anul 1962, prin exploatarile de la Capusul Mic si Baisoara, fiind efectuate pe parcurs si o serie de prospectiuni geologice la Vlaha, Savadisla si Cacova Ierii. Combustibilii minerali sunt reprezentati prin carbunii bruni exploatati în zona Ticu-Dîncu-Bagara si turba, exploatata în sectorul Calatele si Capatîna. Exista, de asemenea, un dom gazeifer la Puini în Cîmpia Transilvaniei.

            Pe lînga minereuri de fier si combustibili minerali, exista în judet, o gama variata de minerale utile si roci, între care: cuart în Muntele Mare si în perimetrul localitatii Somesul Rece (unde se gaseste si feldspat),  dacite si andezite în masivul Vladeasa si în perimetrul localitatilor Morlaca, Bologa,  Poieni,  Sacuieu,  Stolna  si  Iara,  granite  în  masivul  Muntele Mare,  calcare si dolomite utilizate pentru fabricarea liantilor (var, ciment), exploatate la Sandulesti, Tureni, Surduc, Buru,Poieni etc., tufuri calcaroase de buna calitate cu cariere la Tioc-Cornesti, nisipuri caoline la Popesti, Topa, Bagara, Gîrbau etc., sare, cu însemnate rezerve la Ocna Dejului, Turda, Cojocna, Sic, Nires, balastiere pe Somesul Mic la Gilau, Floresti si pe Ariesul inferior.

            Resedinta judetului este municipiul Cluj-Napoca (al cincilea municipiu mare al tarii).
           Judetul cuprinde 5 municipii, 1 oras si 75 comune cu 420 sate.   




Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
Date generale