Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»

Economia


            Clujul face parte din categoria judetelor cu o economie complexa si diversificata, cu ponderi importante în economia nationala, fiind - din acest punct de vedere - cel mai important centru administrativ -  teritorial din nord - vestul tarii.

            Economia judetului Cluj a avut si are la baza bogatele resurse materiale, pozitia geografica avantajoasa, cu posibilitati facile de comunicatie pe caile feroviare si rutiere, rezerve importante de forta de munca de înalta calificare si cu traditie în numeroase domenii, capacitate deosebita de adaptare la cerintele pietei concurentiale, datorita puternicelor centre de scolarizare la toate nivelurile cît si a celor de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica de care dispune.

            În structura activitatilor economice, locul preponderent îl ocupa industria prelucratoare în cadrul careia sunt reprezentate majoritatea ramurilor existente la nivel national. Este ilustrativ de mentionat ca peste 25,1 % din populatia ocupata îsi desfasoara activitatea în subramurile industriale.

            Conditiile pedo-climatice specifice au favorizat si dezvoltarea agriculturii - a doua ramura ca pondere în economia judetului - în cadrul acesteia un rol important revenind zootehniei.

            Pe terenurile în panta pe parcursul anilor, au fost create numeroase livezi cu pomi fructiferi valorosi, îndeosebi în partea centrala, de nord si nord-est a judetului, pe dealurile din zona municipiului Cluj, Baciu, Apahida, Dej, Casei, Cîtcau, Mica etc.
            Materialele de constructie existente în stare naturala cît si cele rezultate din prelucrarea industriala, au favorizat dezvoltarea unei reprezentative ramuri de profil,  respectiv activitatea de constructii.

            Fondul forestier inclusiv suprafetele cu vegetatie forestiera care acopera o suprafata de 170238 ha (25,5% din suprafata judetului) a fost si este organic conectat la dezvoltarea mai multor ramuri economice, îndeosebi a industriei si constructiilor.

            În context  este de  relevat si existenta unui  bogat si  variat potential turistic,  cu precadere  în  zona  muntilor Apuseni, cu posibilitati reale de amplificare a activitatilor din acest domeniu, în cadrul procesului de restructurare si privatizare a economiei judetului.Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
Economia