Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»

ALTE STRUCTURI AFLATE ÎN SUBORDINEA, COORDONAREA SAU AUTORITATEA ORGANELOR PUBLICE CENTRALE, CU REPREZENTARE LA NIVEL TERITORIAL

Actualizat în data de 18.05.2017
 
DENUMIREA INSTITUŢIEI
(adresa/pagina web/e-mail)
NUMELE ŞI PRENUMELE
CONDUCĂTORILOR
TEL.
0264/
FAX
0264/
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Centrul Militar Zonal Cluj

Calea Dorobanţilor nr.8-10, Cluj-Napoca

um02426@mapn.ro


Comandant col. Grigore Păşcuţă

Șef stat major co. Vasile Costel Coste

Ofiţer rel. publice lt.col.Florin Ghirişan

433067

430360

432918

430360

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj
 
 
Str.Traian nr.27, Cluj-Napoca
www.cj.politiaromana.ro
cabinet@cj.politiaromana.ro
Serviciul Rutier
 
Poliţia Municipiului Cluj-Napoca
 
Antidrog
Împ. Inspector șef Comisar șef de poliție Adrian Ciprian Miron

Adj.şef inspectorat
Comisar şef Constantin Ilea

Împ. Comisar Paul Gabriel Gavriș

Împ. Comisar şef Mariana Ilieș
 
Comisar şef Sebastian Marcu
433838
432727
 
 
432877
432836
 
 449408
 
432899
432868
432870
432200
 
 
 
 
 449408
 
432872
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Alexandru Vaida Voevod” Cluj
 
Str. Năvodari, nr.15, Cluj-Napoca
www.jandarmeriaardeleana.ro
jandarmeriacluj@yahoo.com
Împ. Inspector şef col. Eugen Pop
 
Prim adjunct col. Gavrilă Cojocnean
 
595053
595198
431242
 
597840
Gruparea de Jandarmi Mobilă „Ştefan Cicio Pop” Cluj-Napoca
 
Cl.Dorobanţilor nr. 23, Cluj-Napoca
www.jandarmeriamobilacluj.ro
jandarmeria@jandarmeriamobilacluj.ro, comandant@jandarmeriamobilacluj.ro
Comandant col. 

Sebastian Florin Clițan

 
Adjunct lt. col.Oprea Stelian
 
431240
595512
 
431301
 
Serviciul pentru Imigrări al Judeţului Cluj
 
Iulius Mall, Cluj-Napoca
Şef birou Cms.şef Marian Marcel 555656
 
 
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale
Structura Teritorială pentru Probleme Speciale - Judeţul Cluj

 
Str.Aviator Bădescu 7-9, Cluj-Napoca
www.anrsps.gov.ro
omeptacj@ocsps.ro, stps.cj@anrsps.gov.ro
Şef serviciu Colonel Dumitru Opriş
 
596974 596974
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcţia Regională de Metrologie Legală Cluj-Napoca
 

Str.Năvodari nr.2, Cluj-Napoca
www.drmlcluj.ro
drmlcjs@brml.ro, metrologiecluj@mail.dntcj.ro, office@drmlcj.rdscj.ro
Director ing. Aurel Fodor
 
Director adj. ing. Zotea Mihail
Şef serv.ec. Mihaela Codruţa Bodea
431366
431713
595820
C.N. pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune S.A. - CNCIR
Sucursala Companiei Nationale pentru Controlul Cazanelor

 
Str.Ţebei, nr.29, Cluj-Napoca
cluj@cncir.eu,  iscircluj@yahoo.com, iscircluj@iscir.ro
Director Tomoş Constantin Ioan 354870
354871
354872
Direcţia Control, Consiliere şi Monitorizare în Turism – reg.N-V
 
Hotel Victoria, et.2
cjroturism@yahoo.com
Reprezentant  Radu Adrian Mihalca    
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
Clubul Sportiv Municipal Cluj-Napoca
 
Piaţa Unirii nr.22, et.1, Cluj-Napoca
csm61cluj@yahoo.com
Dir.coord. Ioan Mănăşturean
 
Dir.coord.adj. Ioan Emilian Haitonic
595888 598416
 
MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
Casa de Cultură a Studenţilor Cluj-Napoca
Piaţa Lucian Blaga nr.1-3 Cluj-Napoca
www.ccsclujnapoca.ro
ccsclujnapoca@yahoo.com,
office@ccs-cluj.ro
Director Flavius Lucian Valentin Gheorghe Milăşan 598024
595114
403799
597457
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenţia Domeniilor Statului – Reprezentanţa teritorială Cluj
 
Bd. Muncii, nr.18, et.3, Cluj-Napoca
www.domeniilestatului.ro
cluj@domeniilestatului.ro
Mircea Tripon
 
595903 595903
 
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură – Filiala Regională Transilvania
 
Str.Fagului 17, Cluj-Napoca
anpatrans_ardealcluj@anpa.ro
Ing. Mircea Bǎlaş 440072 440072
Direcţia Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru Program Operaţional Pescuit
- Compartimentul Regional Cluj

 
Cl.Dorobanţilor 69
dan.negrila@madr.ro, ioan.urs@madr.ro
Dan Lucian Negrilă
Ioan Urs
   
Direcţia de Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
– Compartimentul de Dezvoltare Rurală Judeţean Cluj

 
Bd.Muncii nr.18, Cluj-Napoca
adriana.tripon@madr.ro, bela.bako@madr.ro, alexa.miron@madr.ro, laura.anca@madr.ro

 

591403 591403
Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala Cluj
 
Str.Sobarilor, nr.36A, Cluj-Napoca
www.anif.ro
cluj@anif.ro
Director Cătălin Mihael Buzaș

 

415115
415856
456064
271613
455111
 
MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBǍRILOR CLIMATICE
A.N. Apele Române –  Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj
 
Str.Donath nr.157 A, Cluj-Napoca
secretariat@sgacluj.dast.rowater.ro, ioan.curt@sgacj.dast.rowater.ro, gavril.zanc@sgacj.dast.rowater.ro
Director Andrei Cherecheş
 
Ing.şef Gavril Zanc
485705
485060
485224
485060
R.N. a Pădurilor ROMSILVA -
Direcţia Silvică Cluj

 
Str.Bartok Bela nr.27, Cluj-Napoca
office@cluj.rosilva.ro, director.economic@clujrosilva.ro
Director Dorel Oros
 
Dir. tehnic Viorel Matiş
Dir. economic Alina Cristina But
420402
420911
420933
420401
MINISTERUL DEZVOLTǍRII REGIONALE, ADMINISTRATIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE
Inspectoratul de Stat în Construcţii
Direcţia Regională în Construcţii Nord-Vest

 
Cl.Dorobanţilor nr.70, etaj 3, Cluj-Napoca
www.isc-web.ro
nord-vest@isc-web.ro
Inspector şef regional Laurenţiu Ruen

Şef serv. Cosmin Rus
 
411923 413005
Direcţia Regională Infrastructură Cluj-Napoca – Compartimnent Monitorizare şi Verificare Tehnică
Str. Tache Ionescu nr. 72, Cluj- Napoca
www.fonduri-ue.ro
e-mail:  carmen.galea@fonduri-ue.ro
Carmen Galea 418714 481110
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Registrul Auto Român – Reprezentanţa Cluj
 
Str.M.Eminescu 7, Comuna Floreşti
marius.pop@rarom.ro
Şef reprez. Augustin Marius Pop
 
266494
266491
266492
266494
Autoritatea Rutieră Română - Agenţia Cluj
 
Str.Corneliu Coposu nr.41, Cluj-Napoca
www.arr.ro
cluj@arr.ro
Şef  agenţie Irinel Eugenia Lungu

 

591702
594344
 
594344
Inspectoratul Teritorial de Stat pt.Controlul în Transportul Rutier Cluj
(CJ, AB, SJ, BH, BN, MM, SM)
Str.Al. Vaida Voevod nr.63, Cluj-Napoca
e-mail: it4@isctr-mt.ro           
Inspectoratul de Control Judeţean Cluj
Str.Al. Vaida Voevod nr.63, Cluj-Napoca
e-mail: it4@isctr-mt.r

Inspector şef teritorial Mihai Gabriel Badiu

 
Coordonator judeţean Baboş Iulia
   
MINISTERUL PENTRU SOCIETATE INFORMAŢIONALĂ
Centrul Operaţional  de Poştă Cluj-Napoca
 

Str. Regele Ferdinand nr. 33, Cluj-Napoca
aurel.perde@posta-romana.ro
Şef centru Aurel Perde
 

 

593487
595209
598483
Oficiul Judeţean de Poştă Cluj
 
Str. Regele Ferdinand, nr. 33 Cluj-Napoca
www.posta-romana.ro
cj.ojp_cj@posta-romana.ro, ovidiu.sacara@posta-romana.ro
Şef oficiu Ioan Ovidiu Săcară 593487
534919
598483
GUVERNUL ROMÂNIEI
Guvernul României – Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj


www.ocpicluj.ro
cj@ancpi.ro
Str.Al.V.Voevod, nr.53, Cluj-Napoca

Program de funcționare

 08:00 - 16:00
Director int. Emil Iliaş Mănăşturean
 
 
B.C.F.Cluj-N (P.Gării 4-5)
554165
431666
 
 
 
431032
541640
Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale - Compartimentul de Inspecţie Teritorială pentru Resurse Minerale Cluj
 
Str.Horea nr.78, Cluj-Napoca
citrm_cluj@yahoo.com
Coordonator Mircea Eugen Pop
 
430898 430898
Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine – CNADNR
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj

 
Str.Decebal nr.128, Cluj-Napoca
 
Secţia Drumuri Naţionale Cluj
Str. Dunării nr.24, Cluj-Napoca
sdncj@drdpcluj.ro
Director regional Eugen Cecan
 
Director adj. Ioan Crişan
Director adj. ing. Teodor Gorcea
Director ec. Aneta Vișan
Dir. adj. juridic Crina Lăpușan

Şef  secţie Mircea Bun
432521
432552
 
 
 
 
418865
442715
442716
432446
 
 
 
 
 
 
 
553591
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Casa de Asigurări de Sănătate Cluj
 
Str. Constanţa, nr.5, Cluj-Napoca
www.cascluj.ro
relatiipublice@cascluj.ro
Preşedinte-Director general Gențiana Rădulescu

Dir.rel.contr. Luminița Chirilă Brustur
407100
407110
407101
407107
530313
530597
 


Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
Alte structuri