Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»
Organizare » Instituţii aflate în subordine / cordonare » Servicii publice deconcentrate

SERVICII PUBLICE DECONCENTRATE ALE MINISTERELOR ŞI ALE CELORLALTE ORGANE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE DIN JUDEŢUL CLUJ

Actualizat în data de 18.05.2017  

DENUMIREA INSTITUŢIEI
(adresa/pagina web/e-mail)
NUMELE ŞI PRENUMELE
CONDUCĂTORILOR
TEL.
0264/
FAX
0264/
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul  Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” Cluj
Bd.21 Dec. 1989 nr.71, Cluj-Napoca
www.isucj.ro
e-mail isujcj@yahoo.com, inspectorsef@isucj.ro
 
Serviciul de Protecţie Civilă
e-mail: Protciv_cluj@yahoo.com
Inspector şef col. Ion Moldovan

Prim Adjunct al Inspectorului șef col. Pavel Baltaru


Împ. Şef serv. col. Florentin Râmniceanu-Torsin
112, 981
591255 c

 593875
 
593873
595007
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Direcţia de Sănătate Publică
 
Str.Constanţa  5, Cluj-Napoca
www.dspcluj.ro
dirmanagement@dspcluj.ro, dspj.cluj@dspcluj.ro, director@dspcluj.ro
Dir.exec. Dr. Mihai Moisescu Goia
 
Dir.exec.adj. -

Dir.exec.adj. ec. Angela Domocoş
433645
530856
592983
433645
530388
 
598267
530388
MINISTERUL CULTURII
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Cluj


P-ţa Unirii nr.1/26, Cluj-Napoca
www.cluj.djc.ro
contact@mail.cluj.djc.ro, leonard.horvath@gmail.com
Dir.exec. Constantin Victor Cubleşan
 
597616 597616
MINISTERUL ECONOMIEI
Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Nord-Vest
 
Str.Năvodari  2, Cluj-Napoca
cluj@opc.ro 
Comisar şef dr. Cristian Nicula 411119
 
411119
 
Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Cluj
 
Str.Năvodari  2, Cluj-Napoca
reclamatii.cluj@opc.ro 
Comisar şef adj. del. Katona Anghelcev Ioana Maria 431367
 
431368
Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Cluj
 
Str.Horea nr.13, P, Cluj-Napoca
www.animmc.ro
oficiucluj@aippimm.ro
Şef oficiu int. Veronica Danciu

 
487244
 
487244
 
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Nord-Vest
 
Bd.21 Decembrie 1989 nr.58, Cluj-Napoca  
www.runv.ro                                                                           office@runv.ro, ana.cimpean@runv.ro
Dir.exec. Cristian Dogar
Dir.exec. adj
Liviu Miclăuş
 
530191
402592
402591
 
Inspectoratul Teritorial de Muncă al Judeţului Cluj
 
Str.G.Coşbuc nr.2, Cluj-Napoca
www.itmcluj.ro
itmcluj@itmcluj.ro, emilian.rosca@itmcluj.ro
Inspector şef Daniel Octavian Păcurariu
 
Insp.şef.adj. Emilian Roşca
Insp.sef.adj. Muntean Nicolae
598474
592448
598407
439219
592448
Casa Judeţeană de Pensii Cluj
 
Str.G.Coşbuc nr.2, Cluj-Napoca
www.pensiicluj.ro
office@pensiicluj.ro, iacob.moholea@cnpas.org
Dir.exec. interim.
Mariana Nicoleta Sălciuan

 
Dir.exec.adj. Rodica Şelaru
431010 520800
 
450080
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Cluj
 
Str.G.Coşbuc nr.2, Cluj-Napoca
cluj@ajofm.anofm.ro, daniel.don@ajofpcj.gmi.ro, cj_mpm@ajofm.anofm.ro, directiabuget@yahoo.com

Dir.exec.temp. Otilia Niste

 
Dir.exec.adj.Ana Maria Chiciudean
590227
592029
592032
595214
592032
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Cluj
 
Str.G.Coşbuc nr.2, Cluj-Napoca
www.ajps-cj.ro
ajps.cluj@prestatiisociale.ro
Dir.exec.Viorica Zlati 597125
598596
598060
Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Cluj
Str.Fabricii de zahăr, nr.51, Cluj-Napoca
web www.crfpacj.ro
e-mail: crfpacluj@hotmail.com

Director exec. Filip Doina Adriana

Director adj. Viorica Stǎncel
599359
448816
599359
448816
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj
 
P-ţa Ştefan Cel Mare nr.4, Cluj-Napoca
www.isjcj.ro
cluj@isjcj.ro, valentinccuibus@yahoo.com
marianapop@isjcj.ro
Insp.şc.gen.Valentin Cuibus

Insp.şc.gen. adj.Torok Zoltan Gyurko

Insp.şc.gen.adj. Mariana Pop
590778
594672
591507
596067
439094
592832
 
MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj
 
Bd.Eroilor nr.40, Cluj-Napoca
www.dsjtcluj.ro
djstcluj@yahoo.com, djst.cluj@anst.gov.ro

Dir. exec. Ovidiu Lazăr Chifor

Dir.ex.adj. -
591205 
598566
592712
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Direcţia Generală Regională  a Finanţelor Publice Cluj-Napoca
P-ţa Avram Iancu nr.19, Cluj-Napoca
www.finantecluj.ro
e-mail: admin.CJCJJUDX01.cj@mfinante.ro, ioan.g.pop.cj@mfinante.ro, viorel.moldovan.cj@mfinante.ro
 
     AJFP CLUJ
       e-mail: Nicolae.Campan.cj@mfinante.ro
 
     Direcţia Regională Vamală Cluj-Napoca
       e-mail: regionalacluj@customs.ro
     
 
           Biroul Vamal de Interior gr.I Cluj
           e-mail: vamacluj@customs.ro
          Str.T.Vuia, nr.157, Cluj-Napoca
 
          Biroul Vamal Aeroport Cluj- Napoca
          Str.T.Vuia, nr.149
          www.customs.ro
          e-mail: vamaclujaeroport@customs.ro

Dir. general interim. Ioan Pop

Dir.exec.colectare
Dir.exec.servicii interne Viorel Moldovan
Dir.exec.trezorerie Maria Itu
 


Şef administraţie Nicolae Câmpan
 
 
 
 

Şef birou vamal Claudiu Năsălean
 
 
 

Şef birou vamal Doru Ciuban

 
593328
592696
595458
414196

 


416808
 
592489
595458

414197
 
 


416281
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Direcţia pentru Agricultură
 
Str.Fagului nr.17, Cluj-Napoca
www.dadrcj.ro
dadr.cj@madr.ro, office@dadrcj.ro
Dir.exec.
 
591752
443434
 
591414
431698
 
Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Cluj
 
Str.Fagului nr.1, Cluj-Napoca
www.ospacluj.ro
ospacluj@yahoo.com
Director prof.dr. ing. Teodor Rusu 443471 443467
Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Cluj
 
Str.Fabricii de Zahăr nr. 121, Cluj-Napoca
www.itcsmscj.bvl.ro
itcsms.cluj@from.ro, itcsmscluj@gmail.com
Dir.exec. Vasile Adrian Bǎrbos 415180
456096
 
415180
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Cluj
 
Bd.Muncii nr.18, corp A, et.1, Cluj-Napoca
apiacluj@apia.org.ro
Dir.exec. Adrian Zaharia

Dir.exec.adj. Florin Bota
456454 456455
Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Cluj
 
Com.Floreşti, Str.Avram Iancu nr.255
oarz.cluj@anarz.eu
Coordonator Ligia Marc 265116 265865
 
Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Cluj
 
Bd.21 Decembrie 1989 nr.47, Cluj-Napoca
ojpdrp.cluj@apdrp.ro, grigore.suciu@apdrp.ro
Director Mariana Maier

Dir.adj.Dorin Ioan Bota
590017
439430
 
590017
439430
 
MINISTERUL MEDIULUI  ŞI SCHIMBǍRILOR CLIMATICE
Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj
 
Cl.Dorobanţilor nr.99, bl. 9 B, Cluj-Napoca
www.arpmnv6.ro
office@arpmcj.anpm.ro director.executiv@arpmcj.anpm.ro
Director executiv Grigore Crǎciun
 
410722
410726
410720
410716
412914
 
Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Cluj
 
Str.Gen.Traian Moşoiu nr.49 Cluj-Napoca
www.gnm.ro
cjcluj@gnm.ro
Comisar şef  - atrib.deleg. Triţă Marius Tudorel
 
410719 410718
Garda Forestieră Cluj
 Garda Forestieră Cluj
Bd.Muncii nr.18 corp A et.3 nr. A3-4 Cluj-Napoca
www.itrsvcluj.ro
e-mail: itrsvcluj@yahoo.com,
 

Inspector şef imp.

Insp.şef.adj. Moale Gheorghe
Insp.şef adj. Micu Katinka
415310
415266
 
41526

Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa
Str. Vânătorului nr.17, Cluj-Napoca
www.rowater.ro
e-mail: apecj@dast.rowater.rodispecer@dast.rowater.ro,

       

Director Marius Cristian Ciulbea

Dir.th.res.apa si plan management Ioan Roşu
Dir.th.expl.lucr.hidroteh. Petricǎ Stroi
Dir.ec. Aurel Filip
433028
433020
 
433026
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj
 
P-ţa Mărăşti nr.1, Cluj-Napoca
www.ansvsa.ro
office-cluj@ansvsa.ro
pivariu.nicolae-cj@ansvsa.ro
nagy.emeric-cj@ansvsa.ro
Dir.exec. Nicolae Pivariu

Dir.exec.adj. Ioan Oleleu
Dir. exec. adj. SV Șușcă Horea
445729
447997
448177
437793
445750
445729
 
Direcţia Regională de Statistică Cluj
 
Str. Samuel Brassai nr.13, Cluj-Napoca
www.cluj.insse.ro, tele@cluj.insse.ro, mariana.negrila@cluj.insse.ro
 
Dir.exec. Mariana Emilia Negrilă

 
595679
595574
591984
597157
 
594073
 Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
Servicii deconcentrate