Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»
Palatul administrativ » Scurt istoric al termenilor

Scurt istoric al termenilor

Originea termenilor de prefect si prefectura se regasesc înca din antichitatea romana, fiind asadar termeni utilizati si în Dacia, în timpul stapânirii romane.
      
Termenul latin praefectus avea sensul de cârmuitor, sef al administratiei unei provincii, oras sau serviciu public sau comandant militar de rang înalt. Termenul latin praefectura desemneaza  institutia, autoritatea respectiva, circumscriptia sa teritoriala.
     
În ceea ce priveste institutia prefectului, Legea pentru înfiintarea consiliilor judetene din 1864, preciza ca : “prefectul ca si cap al administratiei judetene, dirige toate lucrarile acestei administratiuni si executa hotarârile consiliului judetean”. Prefectul era, conform prevederilor aceleiasi legi, comisar al guvernului pe lânga consiliul judetean. În aceasta calitate el supraveghea legalitatea actelor adoptate de consiliul judetean si de delegatia permanenta.
       
Prin aceeasi lege s-a înfiintat si functia de subprefect. Subprefectul era reprezentantul prefectului în conducerea plaselor în care era împartit judetul.
Prin legile de organizare adminstrativa judeteana si comunala de mai târziu, în mod deosebit prin cele din 1874, 1882 si 1884, precum si prin Legea organizarii si functionarii organelor centrale ale administratiei de stat s-a creat un aparat administrative centralist, birocratic, cu ierarhii administrative stricte, compus în primul rând din ministri, prefecti, subprefecti, primari etc., si ale caror numiri si responsabilitati au fost cu rigurozitate stabilite de legiuitor.
În organizarea administrativa prevazuta de legile din 1925, 1929 si 1936, judetul a avut o dubla calitate, reprezenta o unitate administrativa descentralizata cu personalitate juridica si în acelasi timp o circumscriptie teritoriala în care functionau servicii administrative ale unor ministere.
Ca circumscriptie teritoriala, judetul a fost împartit în plase, alcatuite din mai multe comune. În fruntea judetului se afla prefectul, reprezentant al guvernului în teritoriu.
Ca unitate administrativa descentralizata, judetul a avut ca organe de conducere consiliul judetean si prefectul care, pentru un scurt interval de timp a fost si presedintele delegatiei consiliului judetean.
Sub regimul Constitutiei din 1938 a fost elaborata Legea administrativa din 14 august 1938  potrivit careia judetul a ramas o circumscriptie administrativa si de control în fruntea careia se afla prefectul, reprezentant al guvernului si al Ministerului de Interne în judet.

Prin Legea nr. 17/1949 au fost desfiintate prefecturile si primariile.
Dupa evenimentele din 1989 s-a reînfiintat institutia prefectului, începutul fiind statutat prin Legea nr. 5/1990 privind administrarea judetelor, municipiilor, oraselor, comunelor pâna la organizarea alegerilor locale, lege în baza careia la nivelul judetelor au fost organizate prefecturile.
Institutiile prefectului, ca institutii publice cu personalitate juridica, sunt organizate si functioneaza în fiecare judet si în municipiul Bucuresti si au rolul de a îndeplini atributiile si prerogativele conferite prefectului prin Constitutia României, Legea administratiei  publice locale nr. 215/2001 si Legea nr. 340/2004 privind institutia prefectului. 
Conform prevederilor Legii nr. 340/2004 prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local si conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrative - teritoriale.

Prefectul si subprefectul  fac parte din categoria înaltilor functionari publici începând cu luna ianuarie 2006.
Subprefectul îndeplineste atributiile care-i  sunt date prin acte normative, precum si cele delegate prin ordin al prefectului. În lipsa prefectului, subprefectul îndeplineste, în numele prefectului, atributiile ce îi revin acestuia.
Pentru exercitarea atributiilor conferite de lege, prefectul are un aparat propriu de specialitate pe care îl conduce, aparat a carui organizare, functionare si atributii sunt reglementate prin Hotarârea nr. 460 din 5 aprilie 2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului. Personalul din cadrul Institutiei Prefectului Judetului Cluj este format din functionari publici, functionari publici cu statut special si personal contractual.


Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
Scurt istoric al termenilor