Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»
Planul de acţiuni programul de guvernare 2009-2012 » Agricultura si dezvoltarea rurala

Agricultură şi dezvoltare rurală


Instituţii implicate:

 • Direcţia pentru Agricultură Cluj
 • Unitatea Fitosanitară Cluj
 • Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Cluj
 • Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Cluj
 • Direcţia Sanitară-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj
 • Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Cluj
 • Direcţia Silvică  Cluj- Napoca
 • Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură Cluj
 • Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Cluj
 • Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. – Sucursala Teritorială Tisa-Someş
 • Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj
 

Obiective specifice şi acţiuni prevăzute pentru realizarea lor:

1. Asigurarea securităţii alimentare a ţării prin creşterea şi diversificarea producţiei agricole.

1.1 Reevaluarea progresivă a ponderii zootehniei în totalul producţiei agricole, a pomiculturii, legumiculturii şi viticulturii

Dezvoltarea pomiculturii şi a  legumiculturii
 • Sprijinirea crearii de ferme asociative in sectorul legume-fructe in vederea valorificarii mai eficiente a productiei obtinute.
 • Sprijinirea organizarii pietelor de vanzare direct de la producator
 • Intocmirea si actualizarea bazei de date a operatorilor din sectorul legume fructe
 • Verificarea respectării conformitatii cu standardele de calitate si de comercializare a fructelor si legumelor pe intrega filiera de produs, a normelor organizarii comune de piata, în sectorul producerii si comercializarii legumelor si fructelor.
 • Verificarea tehnologiilor de cultură, a registrelor de evidenţă, a tratamentelor şi substanţelor fitosanitare folosite în procesul de producţie
 • Participarea la proceduri de autorizare şi monitorizare a procesatorilor
Dezvoltarea şi îmbunătăţirea sectorului vitivinicol
 • Sprijinirea dezvoltarii exploatatiilor vitivinicole.
 • Implementarea programelor de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole cu sprijin comunitar
 • Verificarea aplicarii si respectarii legislatiei in vigoare in domeniul vitivinicol
  • Verificarea organizării registrului plantaţiilor viticole
  • Verificarea declaraţiilor de recoltă şi de producţie vitivinicolă
  • Controlul modului de efectuare a lucrarilor in plantatii, calitatea, provenienta, naturaletea, etichetarea, depozitarea produselor vitivinicole, prelevarea de probe.
 • Avizarea documentelor de insotire a transporturilor de produse vitivinicole, controlul registrelor de evidenta
 • Eliberarea de autorizaţii de comercializare vin vrac
Zootehnie
 • Ameliorarea raselor şi asigurarea reproducţiei acestora
  • Cuprinderea la montă naturală şi însămânţări artificiale a tuturor speciilor de animale (taurine, bubaline, ovine, caprine, porcine şi iepe)
  • Eliberarea certificatelor de origine şi perfomanţă productivă la masculii şi femelele cuprinse în patrimonial genetic al speciilor de fermă tranzitate între crescători
  • Controlul oficial al producţiei la ovine, pentru determinarea productivităţii şi performanţelor proprii şi la porcinele din fermele de multiplicare
  • Organizarea acţiunii de bonitare, clasare şi expertizare a producătorilor masculi  în funcţie de necesar pe specii şi rase, destinaţi montei naturale dirijate
  • Organizarea şi desfăşurarea catagrafiei animalelor
  • Întocmirea planului de monte şi fătări la toate speciile de animale
  • Identificarea, individualizarea,întocmirea fişelor şi eliberarea paşapoartelor pentru ecvidee şi introducerea în baze de date
  • Autorizarea anuală a operatorilor de însămânţări artificiale
  • Efectuarea inspecţiei de stat pentru activitatea de ameliorare şi reproducţie
  • Supravegherea sanitară-veterinară a reproducţiei şi tulburărilor genetice la animale 
  • Aprovizionarea ritmică , la nivelul necesarului de azot lichid, materiale şi instrumentar destinat acţiunii de inseminare 
 • Creşterea producţiei zootehnice
  • Amplificarea sprijinului necesar crearii de ferme comerciale moderne si de unitati de industrie alimentara competitive .
  • Orientarea fermierilor catre productia de carne acolo unde nu se poate aloca cota de lapte 
  • Verificarea obligativităţii conducerii registrelor agricole de la nivelul primăriilor
  • Urmărirea activităţii de individualizare a efectivelor de animale pe specii
  • Supravegherea, prevenirea şi controlul bolilor la animalelor 
  • Supravegherea bolilor majore la animale 
  • Supravegherea sanitară-veterinară obligatorie în funcţie de antecedentele epizootice 
  • Verificarea producătorilor şi comercianţilor de furaje
 
1.2 Stimularea producţiei agricole
 • Promovarea si implementarea programelor privind instalarea tinerilor fermieri, modernizarea fermelor de semisubzistenta
 • Stimularea comasarii voluntare a terenurilor agricole si a exploatarii eficiente
 • Stimularea productiei ecologice autohtone
 • Specializarea productiei agricole si aplicarea de politici diferentiate pe tipuri de ferme si zone de favorabilitate 
 • Promovarea produselor cu randamente si calitate ridicata obtinute prin biotehnologii  
 • Dezvoltarea productiei zootehnice si vegetale prin consilierea fermierilor privind accesarea de fonduri pentru realizarea de exploatatii agricole comerciale competitive
 • Actualizarea permanentă a bazei de date cu privire la producătorii agricoli, procesatori, persoane fizice şi juridice cu activitate în sectorul zootehnic
 • Verificarea respectării condiţiilor de valorificare a laptelui de vacă conform deciziilor de cotă alocate producătorilor şi procesatorilor
 • Elaborarea de studii pedologice şi agrochimice pentru realizarea şi reactualizarea Sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pe 44812 ha, în 10 unităţi administrative
  • Comuna Recea Cristur, 5.449 ha
  • Comuna Sănduleşti, 1.810 ha
  • Comuna Tureni: 5377 ha
  • Comuna Călăraşi, 3183 ha
  • Comuna Iclod 5134 ha
  • Comuna Iara, 8840 ha
  • Comuna Aghireş 6867 ha
  • Comuna Borşa 5123 ha
  • Comuna Ciurila 5390 ha
  • Comuna Băişoara 4826 ha
 • Elaborarea de studii pedologice şi agrochimice pentru utilizarea raţională şi eficientă a îngrăşămintelor şi amendamentelor, precum şi pentru exploatarea terenurilor agricole pe 150 ha
 • Stabilirea potenţialului productiv al terenului şi acţiuni specifice legilor fondului funciar, în două comune din judeţ (Ploscoş,Vultureni)
 • Elaborare studii pedologice necesare aplicării prevederilor legale pentru scoaterea definitivă a terenurilor din circuitul agricol şi stabilirea corectă a taxelor aferente (35 studii)
 • Efectuarea unui număr de 11.000 de analize de sol
 
1.3 Exercitarea obligatorie a controalelor sanitar-veterinar, fitosanitare şi a calităţii seminţelor şi materialului săditor
 
Asigurarea controlului sanitar-veterinar
 • Supravegherea, prevenirea şi controlul bolilor la animale
  • Supravegherea bolilor majore - serologică (febră aftoasă, pestă bovină, pesta micilor rumgătoare, bluetongue, pesta porcină africană, boala de Newcastle, boala lui Aujeszky, bruceloza,  leucoza enzootică,  etc.), pasivă (variola ovină şi caprină), prin examen virusologic (influenţa aviară, rabia, etc.), prin examene bacteriologice (paratuberculoza, tuberculoza, morva, etc.), pe probe prelevate de la porci morţi a pestei porcine clasice, prin examene histologice (paratuberculoza, tuberculoza, bruceloza), prin examene parazitologice, prin examene anatomopatologice (tuberculoza, trihomonoza bovină, etc.), pe probe de ser (sinfromul respirator şi de reproducţie la porcine)
  • Supravegherea sanitară-veterinară obligatorie în funcţie de antecedentele epizootice (antrax, babesioza, leptospiroza, tularemia, botulism, salomeloza, etc.)
 • Supravegherea sanitară-veterinară a altor boli transmisibile de la animale vii la om (bacterioze, micoze, viroze, parazitoze)- supraveghere de laborator, anatomopatologică, prin teste de imunitate mediată celular, teste alergologice la speciile receptive
 • Supravegherea sanitară-veterinară a reproducţiei şi tulburărilor genetice la animale 
 • Acţiuni generale de medicină veterinară preventivă
  • Instituirea şi respectarea măsurilor generale de profilaxie
  • Controlul bunăstării animalelor pe timpul transportului şi în exploataţii 
  • Protecţia animalelor în timpul tăierii sau uciderii, controlul animalelor sălbatice în captivitate, etc. 
  • Expertiza parazitologică a pajiştilor naturale şi a păşunilor
 • Actiuni de profilaxie sanitara veterinara obligatorie a bolilor la animale ( pesta porcină clasică, boala de newcastle, antrax şi rabia)
 • Expertiza sanitară veterinară a produselor de origine animală şi furajelor pentru apărarea sănătăţii publice şi sănătăţii animalelor
  • Depistarea principalelor boli transmisibile la om (zoonoze) prin manipularea şi consumul unor poduse de origine animală 
  • Supravegherea sanitară-veterinară din unităţile autorizate şi înregistrate sanitar-veterinar 
  • Expertiza sanitară-veterinară a produselor de origine animală 
  • Supravegherea prin examene de laborator a altor produse care intră în compoziţia sau vin în contact cu materiile prime şi produsele de origine animală 
  • Examene de laborator pentru stabilirea eficienţei operaţiunilor de igienizare, dezinsecţie şi deratizare
  • Expertiza sanitară veterinară a furajelor
 • Siguranţa alimentară
  • Supravagherea şi controlul unităţilor care procesează, depozitează şi valorifică produse de origine non-animală 
  • Expertiza produselor alimentare de origine non-animală 
  • Determinarea gradului de contaminare radioactivă a produselor alimentare de origine non-animală 
  • Supravegherea şi controlul alimentelor şi furajelor modificate genetic
Asigurarea controlului fitosanitar 
 • Respectarea  reglementarilor  comunitare  privind  eliberarea  pasaportului  fitosanitar, inregistrarea  producatorilor, depozitelor colective, centrelor de expediere si importatorilor  de  plante  si  produse vegetale 
 • Efectuarea inspectiilor fitosanitare in vederea eliberarii pasaportului  fitosanitar si  al certificatelor fitosanitare; efectuarea inspectiilor la import
 • Eliberarea  certificatelor  fitosanitare  pentru   export  si reexport
 • Monitorizarea  la  nivel  national privind  producerea, comercializarea, importul si exportul de plante  si produse vegetale - utilizarea programului informatic national FITOEXPERT
 • Monitorizarea  calitatii  produselor pentru protectia  plantelor
 • Monitoriuzarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de comercializare, prestări servicii sau utilizare de produse pentru protecţia plantelor 
 • Aplicarea programului de combatere a bolilor şi dăunătorilor de carantină
 • Utilizarea  Sistemului Agroexpert pentru monitorizarea  aparitiei agentilor de daunare 
Monitorizarea si controlul agentilor economici care produc, prelucreaza si/sau comercializeaza seminte, cartof pentru samanta, material de inmultire si plantare fructifer,  material  de inmultire al plantelor ornamentale.
 • Supravegherea şi monitorizarea activităţii operatorilor economici înregistraţi pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor şi materialul săditor
  • Înregistrarea operatorilor economici, eliberarea autorizaţiilor pentru producerea, prelucrarea şi /sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor, instruirea personalului
  • Supravegherea şi monitorizarea prin control anual în vederea îndeplinirii continue a cerinţelor  pentru continuarea activităţii
 • Întocmirea programului de multiplicare, efectuarea inspecţiilor în camp al culturilor semincere şi eliberarea documentelor  conform legislaţiei în vigoare.
 • Controlul calităţii seminţelor şi a materialului săditor  prin teste de laborator şi eliberarea documentelor de calitate.
 • Verificarea respectării regulilor şi standardelor Uniunii Europene pentru cantităţile de seminţe şi material săditor provenite dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene în baza notificărilor depuse de către comercianţi.
 
 

2. Creşterea exportului de produse agroalimentare şi echilibrarea balanţei comerciale agricole.

 • Sprijinirea dezvoltarii fermelor pomicole si legumicole in vederea reducerii importului de fructe si legume
 • Sprijinirea promovarii produselor agroalimentare pentru export
 

3. Susţinerea financiară şi fiscală a agriculturii prin programe multianuale.

 • Preluarea cererilor de sprijin pe suprafaţă – campania 2011 – Campania de informare « Lucrezi pământul, depui cererea de sprijin şi accesezi fonduri europene ! APIA te aşteaptă ! »
 • Finalizarea plăţilor – Campania 2010 – autorizarea la plată a dosarelor eşantionate
 • Autorizarea la plată a cererilor – campania 2011
 • Efectuarea controalelor  pe teren – Campania 2011 
 • Monitorizarea controalelor efectuate pe cota de lapte
 • Preluarea cererilor CNDP – Bovine şi ovine – instruirea personalului din cadrul centrelor locale în vederea preluării cererilor
 • Preluarea cererilor de plată – sursa de finanţare FEGA
 • Efectuarea plăţilor către fermieri – sectorul zootehnic – repartizarea situaţiilor de plată pe fiecare funcţionar în vederea urmăririi efectuării plăţilor către fermieri
 • Actualizarea cotelor de lapte de livrări pe baza declaraţiilor anuale depuse până la data de 14 mai 2011 de către cumpărătorii de lapte autorizaţi şi producătorii de lapte – deţinători de cote vânzări directe
 • Informarea producătorilor referitor la sistemul cotelor de lapte din România.
 • Informarea fermierilor cu privire la termenele şi condiţiile de depunere a cererilor privind ajutoarele de stat/sursa de finanţare FEGA
 • Acordarea de consultanta gratuita in vederea asocierii in ferme comerciale competitive 
 • Sprijinirea producatorilor agricoli in vederea absorbtiei fondurilor europene disponibile
 • Îmbunătăţirea sistemului eficient de acordare a despagubirilor in agricultura 
 • Ameliorarea terenurilor agricole degradate prin eroziune si alte degradari asociate constituite in perimetre de ameliorare
  • Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii în amenajările propuse
  • Asigurarea dirigenţiei de şentier cu personal propriu specializat
  • Reabilitare CES în bazinul hidrografic Someşul Mic, Popeşti, judeţ Cluj – Valoarea investiţiei : 1.612 mii lei, Program 2011 – 1.000 mii lei
 

4. Eficientizarea structurilor de piaţă agricole şi agroalimentare.

4.1. Consolidarea  pieţelor agricole şi agroalimentare 
 • Sprijinirea crearii de ferme asociative in sectorul legume-fructe in vederea valorificarii mai eficiente a productiei obtinute.
 • Stimularea consumului de produse alimentare de calitate prin valorificarea productiei agricole in unitati de industrie alimentara competitive.
 • Sprijinirea agentilor economici si a persoanelor fizice in asocierea pe baza liberei initiative in asociatii profesionale/grupuri de producatori si facilitarea accesului la comertul organizat al produselor agricole
 • Promovarea si implementarea programelor privind instalarea tinerilor fermieri, modernizarea fermelor de semisubzistenta etc
 • Sprijinirea asociatiilor profesionale si stimularea constituirii unor organizatii interprofesionale pentru derularea parteneriatului public-privat in vederea achizitionarii, depozitarii si valorificarii produselor de baza. Se va folosi piata de gros existenat ”Centrul Agrotransilvania –Dezmir”.
 • Sprjinirea organizarii si dezvoltarii unor forme asociative pentru servicii si utilitati necesare producatorilor agricoli ca: aprovizionarea cu seminte, ingrasaminte chimice, pesticide, utilaje agricole etc.
 • Stimularea organizarii, consolidarii si infintarii de asociatii profesionale ale crescatorilor de animale, pe specii si unitati administrativ teritoriale.
 
4.2. Consolidarea pieţei funciare  şi transformarea terenului într-un bun valoric:
 • Verificarea şi recepţionarea lucrărilor pentru întabularea terenurilor agricole şi a celor forestiere, dobândite în temeiul legii
 • Organizarea şi coordonarea măsurătorilor pentru punerea în posesie a titularilor prevăzuţi de legile fondului funciar, verificarea proceselor-verbale de punere în posesie
 • Sprijinirea serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultură constituite la nivelul unităţilor administrative-teritoriale din judeţ
 • Editarea şi emiterea titlurilor de proprietate
 • Scanarea şi introducerea în baza de date a aplicaţiei “Baza de date şi arhivă digitală pentru titlurile de proprietate” a titlurilor respective
 • Asigurarea înscrierii imobilelor/terenurilor în cartea funciară
 • Restituirea integrala a suprafetelor de padure catre fostii proprietari.
  • Sprijinirea , organizatoric si logistic a comisiilor comunale si judetene de aplicare a legilor de retrocedare a suprafetelor forestiere
 

5. Accelerarea procesului de dezvoltare rurală.

 • Avizarea proiectelor de organizare a teritoriului pe categorii de folosinţă gricolă şi stabilirea reţelei de drumuri agricole
 • Realizarea lucrarilor de intretinere , modernizare si ranforsare a drumurilor forestiere in vederea cresterii gradului de accesibilizare a padurilor 
 • Stimularea silvoturismului prin cabanele existente
 • Studii de consultanţă şi asistenţă tehnică privind vulnerabilitatea solului la poluarea cu nitraţi în 14 unităţi administrative (comunele – Apahida, Bonţida, Călăraşi, Câţcău, Cuzdrioara, Feleacu, Iclod, Jucu, Luna, Mihai Viteazu, Viişoara, Negreni, Sănduleşti, Sic).
 • Promovarea si implementarea programelor privind instalarea tinerilor fermieri, modernizarea fermelor de semisubzistenta etc
 • Sustinerea multipla a instalarii tinerilor fermieri in mediul rural ;
 • Stimularea activitatilor de turism specializat in mediul rural ;
 • Sprijin pentru elaborarea unui program pentru adaptarea fortei de munca de la sate la schimbarile actuale ;
 • Intensificarea recoltarii , prelucrarii si comercializarii altor produse decat lemnul
  • Intensificarea recoltarii , prelucrarii si comercializarii fructelor de padure , ciupercilor, rachitei si a vanatului, carnii de vanat pastravului , plantelor medicinale , cetina ,etc;
  • Dezvoltarea activitatii de producere a lemnului de foc intracomunitar (5000 mc)
  • Recoltarea si valorificarea a 320 tone fructe de padure si 50 tone ciuperci
  • Achizitia si valorificarea a 50 tone plante medicinale
  • Producerea in vederea valorificarii a 55 tone pastrav la Pastravaria Gilău
 

6. Modernizarea şi extinderea sistemului de îmbunătăţiri funciare, adaptarea agriculturii la schimbările climatice.

6.1. Gestionarea şi folosirea eficientă a îngrăşămintelor:
 • Verificarea implementării si respectării legislatiei nationale si comunitare în domeniu
 • Actualizarea bazei de date a operatorilor care produc, depozitează şi comercializează îngrăşăminte chimice
 • Verificarea prin sondaj a respectarii conformitatii ingrasamintelor chimice pe filiera ,monitorizarea cantitatilor de ingrasaminte pe judet, verificarea modului de depozitare, ambalare, etichetare 
 • Verificarea efectuarii testului de detonare pentru ingrasamintele ce contin>28% azot
 • Folosirea eficienta a ingrasamintelor,prin imbunatatirea structurii si a gradului de utilizare a acestora,cu impact pozitiv asupra mediului ;
 • Monitorizarea reziduurilor de pesticide din plante şi produse vegetale
 • Elaborarea de studii pedologice şi agrochimice pentru utilizarea raţională şi eficientă a îngrăşămintelor şi amendamentelor, precum şi pentru exploatarea terenurilor agricole pe 150 ha, în cinci unităţi administrative
 
6.2. Dezvoltarea şi monitorizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare
 • Sprijinirea elaborarii inui program national de imbunatatiri funciare ;
 • Asigurarea fuunctionalitatii sistemului de irigatii Mihai Viteazu-Moldovenesti-Calarasi 
 • Întreţinerea şi repararea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare  
 • Avizarea documentaţiilor de scoatere din circuitul agricol şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole 
 

7. Extinderea suprafeţelor de păduri în România şi dezvoltarea pisciculturii.

 • Administrarea padurilor private in baza contractelor incheiate cu proprietarii , in vederea intretinerii si gestionarii durabile a fondului forestier national (nr. contracte 10.000 şi 65000 ha)
 • Combaterea taierilor ilegale de vegetatie forestiera si sustragerea de material lemnos din padure prin:
  • Intensificarea pazei padurilor , imbunatatirea colaborarii intre ocoalele silvice , organele de politie si jandarmerie
  • Parcurgerea tuturor cantoanelor silvice cu minimum 2 controale de fond anual
  • Acţiuni de control la structurile silvice de administrare şi proprietarii de pădure privind respectarea regimului silvic
  • Controale privind circulaţia materialelor lemnoase pe drumurile publice şi instalaţii de debitat
 • Prevenirea si stingerea incendiilor – verificarea pichetelor, dotarea cu unelte şi utilaje, întretinerea liniilor izolatoare in vederea prevenirii incendiilor
 • Protectia padurilor prin combaterea biologica a daunatorilor in pepiniere,  in fond forestier de stat şi fond forestier administrat şi prin combaterea biologica a daunatorilor padurii 
 • Asigurarea culturii si refacerii padurilor prin:
  • Regenerarea tuturor suprafetelor de pe care s-a recoltat masa lemnoasa in termen de 2 ani de la taiere în fond forestier de stat (regenerari naturale si impaduriri)
  • Producerea puietilor pentru speciile valoroase ecologic si economic: solar,  repicaj si  semanaturi in camp
  • Sprijinirea detinatorilor de terenuri forestiere private cu asistenta tehnica gratuita si material saditor, necesar impaduririi terenurilor forestiere proprietate privata
  • Identificarea, delimitarea şi constituirea perimetrelor de ameliorare a terenuirlor agricole degradate, apte de a fi ameliorate prin lucrări de împădurire
  • Demararea procedurilor de atribuire a contractelor de execuţie a lucrărilor de reconstrucţie forestieră prin împădurirea terenurilor degradate
 • Asigurarea productiei si valorificării materialui lemons
  • Aprovizionarea cu lemn pentru foc a populatiei 
  • Urmarirea modului de desfasurare a licitatiilor de masa lemnoasa destinata industriei , precum si a modului de respectare a clauzelor din contractele incheiate de catre Directia Silvica Cluj Napoca cu agentii economici de exploatarea lemnului;
  • Extinderea lucrarilor de ingrijire a arboretelor tinere , diferentiate regional , in vederea asigurarii stabilitatii si cresterii productiei de lemn in paduri proprietate publica a statului şi în păduri proprietate privată administrată
 • Asigurarea protectiei fondului cinegetic prin: combaterea braconajului, asigurarea necesarului de hrana pentru efectivele de vanat pe perioada de iarna (concentrate, seminte forestiere, fanuri etc) şi cultivarea suprafetelor din fondul forestier pentru vanat
 • Analiza apelor din bazinele piscicole, lacuri şi iazuri amenajate pentru piscicultură
 • Organizarea unor manifestari anuale (Luna Padurii, Tirgul Foresta, Ziua Silvicultorului)
 

8. Susţinerea cercetării agricole, formării profesionale şi colaborării interinstituţionale

 • Organizarea de cursuri, împreună cu Asociaţia crescătorilor de animale, pentru formarea şi pregătirea profesională a  lucrătorilor din reţeua de ameliorare şi reproducţie în zootehnie
 • Acţiuni pentru dezvoltare competenţe profesionale prin participare la manifestări ştiinţifice, simpozioane, seminarii, cursuri în calitate de lector, pregătire doctorat, altele.
 • Acţiuni pentru colaborare şi cooperare interinstituţională:
  • Actualizare site O.S.P.A. Cluj
  • Prezentarea Consiliilor locale ale comunelor Tureni, Sănduleşti  a studiilor pedologice şi agrochimice realizate.
 • Analize de sol pentru câmpuri experimentale 


Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
Agricultura si dezvoltarea rurala