Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»

Cultură şi culte

 

Instituţii implicate:

 • Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional  Cluj
 

Obiective specifice şi acţiuni prevăzute pentru realizarea lor:

1. Protecţia şi valorificarea patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil

 • Protecţia patrimoniului cultural naţional imobil (arheologie şi monumente istorice)
  • Continuarea proiectului de inventariere a siturilor arheologice din judeţ (realizarea de hărţi digitale pentru situri)
  • Actualizarea şi modernizarea bazei de date privind situaţia monumentelor istorice şi a siturilor arheologice (continuarea introducerii Programului eGISPAT, de transpunere/marcare a monumentelor istorice şi siturilor arheologice pe hărţile topografice)
 • Protecţia şi valorificarea patrimoniului cultural mobil şi imobil de pe raza judeţului
 • PROTECŢIA patrimoniului
  • Avizarea lucrărilor de construcţie şi a intervenţiilor la clădiri monumente istorice sau din raza de protecţie a acestora (Comisia regională a Monumentelor istorice)
  • Evaluarea bunurilor culturale în vederea exportului temporar sau definitiv
  • Exercitarea dreptului de preempţiune al statului român la vânzarea unor locuinţe aflate în clădiri din lista monumentelor istorice
  • Supravegherea cercetărilor arheologice 
  • Verificarea respectării legalităţii intervenţiilor de reparaţii/construcţii la clădiri monumente istorice sau din zona de protecţie a acestora
  • Elaborarea obligaţiilor de folosinţă pentru monumentele istorice
  • Urmarirea procesului de amplasare a însemnelor de identificare pe clădirile monumente istorice
  • Avizarea lucrărilor de amplasare şi a intervenţiilor asupra monumentelor de for public (comisia regională a monumentelor de for public) 
 • VALORIFICAREA patrimoniului
  • Zilele Europene ale Patrimoniului
 • Elaborarea unei strategii culturale a Judeţului Cluj - În colaborare cu Consiliul Judeţean Cluj şi toate instituţiile de cultură din judeţ (de spectacol, muzeale, asociaţii de breaslă etc.)  - identificarea priorităţilor, problemelor şi determinarea soluţiilor şi iniţiativelor care se impun, alcătuind o strategie culturală unitară şi funcţională pentru întregul judeţ.
 

2. Promovarea patrimoniului şi a iniţiativelor culturale

 • Colaborare permanentă cu mass-media şi cu presa scrisă
 • Sprijinirea societăţii civile şi a ONG-urilor în promovarea iniţiativelor culturale (Grupul mixt de lucru pentru problemele romilor)
 

3. Promovarea culturii minorităţilor şi a fenomenului intercultural - asigurarea sprijinului necesar bunei desfăşurări a unor manifestări

 • Ziua internaţională a romilor
 • Întâlnirea corală internaţională de la Săvădisla
 • Tabăra internaţională de dansuri populare şi folclor de la Sâncrai şi Răscruci
 

4. Valorificarea patrimoniului imaterial

 • Evocarea unor personalitati si momente semnificative din istoria culturii clujene (materiale informative)
 • Organizarea de manifestări şi acţiuni diverse, cu sprijinul:
  • Festivalul Colind Iancului
  • Concursul National Literar Studentesc „Vox Napocensis”
  • Festivalul Internaţional de Poezie Lucian Blaga, ediţia a XX-a
  • Concursul Naţional de Proză şi Eseu Pavel Dan
  • Concursul Naţional de poezie Octavian Goga
  • Concursul Judeţean  de creaţie literară Lucian Blaga, ed. II



Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
Cultura si culte