Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»
Planul de acţiuni programul de guvernare 2009-2012 » Energie, gaze naturale si resurse minerale

Energie, gaze naturale şi resurse minerale


Instituţii implicate:

 • Hidroelectrica S.A. – Sucursala Hidrocentrale Cluj
 • C.N.T.E.E. – Transelectrica – Sucursala de Transport Cluj
 • S.C. Electrica S.A. – S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice – Electrica Distribuţie Transilvania Nord – Sucursala Cluj-Napoca 
 • S.N. de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. Mediaş
 • Compartimentul de Inspecţie Teritorială pentru Resurse Minerale Cluj
 

Obiective specifice şi acţiuni prevăzute pentru realizarea lor:

1. Asigurarea securităţii energetice a judeţului, bazată pe un sistem eficient de producere, transport şi distribuţie, care asigură alimentarea continuă a tuturor consumatorilor în condiţii de accesibilitate, disponibilitate şi de suportabilitate a preţurilor.

1.1. Producţia energiei electrice
 • Explotarea hidroagregatelor la randamente superioare 
 • Gestionarea corespunzătoare a viiturilor
 • Asigurarea unui grad ridicat de disponibilitate al hidroagregatelor 
 • Retehnologizări ale echipamentelor din centralele hidroelectrice 
 
S.C. HIDROELECTRICA S.A. – SUCURSALA HIDROCENTRALE CLUJ
 
Lucrări în continuare pentru 2011 : 7 din care – 3 obiective de investiţii şi 4 obiective pe zona de modernizare şi retehnologizare
Valoare programului pentru trimestrul I 2011 este în valoare de 3.250 mii RON.
Facem precizarea că pentru celelalte trimestre,respectiv II, III, IV, ale anului 2011 încă nu au fost stabilite alocările de fonduri finaciare necesare.
 
Situaţia investiţiilor programate pentru anul 2011 are următoarea desfăşurare:


Nr.
Crt.
Obiectivul urmarit Actiuni stabilite pentru atingerea
obiectivelor propuse
Program 2011
Termene de realizare
  Investitii
 
 
1 CHE Floreşti II. Maşina de curăţat grătare. Decizia HE nr. 503/2008 Procedura de achiziţie în derulare la S.C. Hidroelectrica S.A. 31.12.2011
2 CHE Floreşti II. Grindă pentru deviat plutitori. Decizia HE 504/2008 Procedura de achiziţie 'în derulare la S.H. Cluj 31.12.2011
3 MHC Cluj I. Maşină de curăţat grătare. Decizia HE 255/2010 Procedura de achiziţie în derulare la S.C. Hidroelectrica S.A. 31.12.2011
  Modernizare si Retehnologizare
 
 
1 CHE FLOREŞTI II ( reabilitare şi modernizare contracanal dig mal drept) Procedura de achiziţie execuţie lucrări în derulare la S.H. Cluj 31.12.2011
2 CHE Tarniţa. Lucrări de reparaţii şi modernizări la baraj şi bloc de intervenţie. Decizia HE nr. 677/2009 Elaborare documentaţie de atribuire pentru achiziţie PT+CS+execuţie 31.12.2011
3 Eliminare infiltratii put si  casa vane priză baraj Fântânele. ( DALI ) AHE a râului Someşul Mic. Decizia HE nr. 706/2010 Lucrare contractată şi în curs de execuţie. 30.04.2011
4
Eliminare infiltratii la casa vane fluture si galerie de acces casa vane. CHE Mariselu AHE a râului Someşul Mic. Decizia HE nr. 707/2010
Lucrare contractată şi în curs de execuţie. 30.06.2011
 
 
 
1.2 Sisteme de transport
 
C.N.T.E.E. – TRANSELECTRICA – SUCURSALA DE TRANSPORT CLUJ
 
Lucrări în continuare pentru anul 2011 – 3
 • retehnologizarea staţiei Câmpia-Turzii
 • montare autotransformator în staţia Cluj-Floreşti
 • reglaj automat al bobinei de stingere în staţia Floreşti
 
Valoarea investiţiilor programate pentru anul 2011 însumează 825 mii RON şi are următoarea desfăşurare:


Nr.
Crt.
Denumire obiectiv Valoarea
investitiei

(mii lei)
Anul
inceperii
investitiei
Program
2011
(mii lei)
Data
finalizarii
obiectivului
Sursa de
finantare
Obs.
A LUCRĂRI ÎN CONTINUARE      
 
   
1 Retehnologizarea staţiei 220,110/20 Câmpia-Turzii 365 2009 2500 2011 proprii numai
proiectare
2 Montare Autotransformator 200 MVA in statia Cluj-Floresti 784.00 2010 400.00 2011 proprii  
3 Reglajul automat al bobinei de stingere in statia Floresti 574.14 2010 400.00 2011 proprii  
  TOTAL 1.723,14   825.00      

 
 
1.3 Sisteme de distribuţie
 
S.C. ELECTRICA S.A. - S.C. F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD S.A. – SUCURSALA CLUJ-NAPOCA
 • LUCRĂRI ÎN CONTINUARE: 20
  • PROGRAMAT 2011: 34.409 mii lei
 • LUCRĂRI NOI: 18
  • PROGRAMAT 2011: 27.372 mii lei
 • TOTAL PROGRAMAT 2011: 61.782 lei
 
Desfăşurarea obiectivelor de investiţii pe 2011 este următoarea :


Nr.
Crt.
Denumire obiectiv Valoarea
investitiei

(mii lei)
Anul
inceperii
investitiei
Program
2010
(mii lei)
Data
finalizarii
obiectivului
Sursa de
finantare
A LUCRĂRI ÎN CONTINUARE      
 
 
1 Modernizare  LEA 0,4 kv pe stîlpi de lemn loc. Călăraşi 934 2010 66 13.01.2011 SP
2 Modernizarea  LEA JT Borsa  1.688 2010 1.100 30.08.2011 SP
3 Modernizare LEA 0,4 kv pe stîlpi de lemn loc. Bădeni- PTA1, PTA2 553 2010 115 01.03.2011 SP
4 Modernizarea LEA 0,4 kV loc. Tiocu de Jos 687 2010 335 27.04.2011 SP
5 Modernizarea LEA 0,4 kV loc. Luna - soseaua 773 2010 287 27.04.2011 SP
6 Modernizare PTZ Proletaru Turda 587 2010 138 30.01.2011 SP
7 Modernizare LEA JT Samboleni - Fagadaua 823 2010 484 30.04.2011 SP
8 Modernizarea LEA 0,4 kV zona PTA Biserica Ortodoxa, loc. Viisoara, jud. Cluj 987 2010 487 27.04.2011 SP
9 Modernizare LEA JT – loc. Sandulesti, jud. Cluj 836 2010 338 10.08.2011 SP
10 Modernizarea LEA 0,4 kV pe stalpi de lemn Moldovenesti 1.062 2010 350 10.08.2011 SP
11 Sistem de automatizare a distributiei  SAD - Cresterea sigurantei in alimentarea LEA 20 KV Campia Turzii - Gligoresti prin montarea unui reanclansator automat ( corelat cu sistemul SCADA ) 80 2010 14 26.02.2011 SP
12 Reglementare iesire MT Statia Dej - Cuzdrioara 586 2010 193 26.04.2011 SP
13 Sistem de management al distributiei in retelele de medie tensiune Etapa I -Mun. Cluj - Napoca 21.016 2010 8.250 02.08.2011 AC - aport capital
14 Trecere LEA 20 kV in LES 20 kV Statia Cluj Sud - TV Feleacu 599 2010 61 25.02.2011 SP
15 Trecere in LES  a LEA 10 kV Ciupercariei- UJCAP, Mun. Cluj - Napoca 833 2010 30 01.03.2011 SP
16 Realizare dubla alimentare pe medie tensiune  in statiunea Baisoara si injectie de putere in zona Cabana Militara  474 2010 62 26.05.2011 SP
17 Imbunatatire nivele de tensiune si injectie de putere localiatatea Gherla, str. Abatorului, cartier Candia 693 2010 278 26.02.2011 SP
18 Imbunatatire nivele de tensiune si injcetie de putere Col. Hodai  165 2010 22 26.05.2011 SP
19 Imbunatatire nivele de tensiuen LEA 0,4 kV racord si PTA Valea Draganului 160 2010 18 01.03.2011 SP
20 Imbunatatire nivele de tensiuen si injectie de putere si reabilitare  LEA 0.4 KV  Copaceni, jud. Cluj  873 2010 381 10.05.2011 SP
  TOTAL A 34.409   13.009    
             
B LUCRARI NOI      
 
 
21 Modernizare echipamente citire manuala ( TPC, consumatori captivi ) si compatibilitate cu SAP ISU 253 2011 258 31.12.2011 SP
22 Modernizare PTZ MFA 6/0,4 kv Turda 293 2011 293 31.12.2011 SP
23 Modernizarea PE Gherla 680 2011 350 31.12.2011 SP
24 Sistem de securizare electronica antiefractie pentru Platforma Manastur  210 2011 110 31.12.2011 SP
25 Sistem de management al distributiei in retelele de medie tensiune Etapa II -Mun. Cluj - Napoca 20.000 2011 3.000 31.12.2011 CP
26 Cresterea sigurantei  in alimentare cu energie electrica in alimentarea  a consumatorilor  din localitatea Floresti, zona vest, jud. Cluj 670 2011 215 31.12.2011 SP
27 Trecerea in LES a LEA 20 KV Floresti - Abator , zona strazilor Cetatii, Florilor si Tautului, com Floresti 560 2011 320 31.12.2011 SP
28 Imbunatatire nivele de tensiune str. Frunzisului – Realizare  racord m.t. si Post Trafo , injectie in retea  j.t. 879 2011 879 31.12.2011 SP
29 Tratarea neutrului prin rezistenta retea M.T. zona Statia Alverna si Cluj Sud 415 2011 285 31.12.2011 SP
30 Imbunatatire nivele de tensiune si injectie de putre in LEA 0,4 kV  loc. Salicea 385 2011 185 31.12.2011 SP
31 Imbunatatire nivele de tensiune si injectie de putre in LEA 0,4 kV  str. Mihai Romanul Mun. Cluj - Napoca 346 2011 209 31.12.2011 SP
32 Imbunatatire nivele de tensiune si injectie de putere str. Antonio Gaudi 550 2011 260 31.12.2011 SP
33 Sistematizare si reglementare iesiri din statia Cluj Est 695 2011 130 31.12.2011 SP
34 Alimentare cu energie electrica servici interene  aferenta Statia 110/6 kV Celuloza Dej, loc. Dej, jud. Cluj 486 2011 486 31.12.2011 SP
35 Imbunatatire nivele de tensiune loc. Micesti 320 2011 150 31.12.2011 SP
36 Sistem de management IP loc Cluj Napoca, jud Cluj 630 2011 250 31.12.2011 SP
37
Achizitii utilaje independente 
  2011 611 31.12.2011 SP
38 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor si proiectelor aferente obiectivelor noi   2011 250 31.12.2011 SP
  TOTAL B 27.372   8.241    
             
  TOTAL A + B 61.782   21.250    
 
 

2. Asigurarea securităţii aprovizionării, transportului şi distribuţiei gazelor naturale la nivelul judeţului pentru alimentarea continuă a tuturor consumatorilor în condiţii de accesibilitate , disponibilitate şi de suportabilitate a preţurilor 

S.N. DE TRANSPORT GAZE NATURALE “TRANSGAZ” S.A. MEDIAŞ
 
 • Conducte de transport gaze Jibou-Gilău
  Valoarea investiţiei: 69.114,0 mii lei
  Anul începrii investiţiei: 2008
  Program: 2011: 2.000,0 mii lei
  Data finalizării lucrării: 2011
  Surse de finanţare: surse proprii
 

3. Asigurarea cercetării şi exploatării durabile a resurselor minerale

 • Controlul activităţii de cercetare geologică (respectarea prevederilor licenţelor de exploatare şi permiselor de prospecţiune, a prevederilor proiectelor geologice, a avizelor emise de ANMR, etc.)
 • Controlul exploatării resurselor minerale
  • Controlul realizării protecţiei şi exploatării raţionale a zăcămintelor de substanţe minerale utile, precum şi a măsurilor stabilite pentru prevenirea degradării mediului prin aceste activităţi
  • Verificarea respectării prevederilor din programele anuale de exploatare şi din documentaţiile tehnico-economice care au stat la baza licenţei pentru concesiune pentru exploatare
  • Controlul respectării licenţelor, permiselor, avizelor, normativelor şi instrucţiunilor emise cu caracter obligatoriu, în domeniul cercetării, exploatării şi protejării rezervelor minerale
  • Urmărirea şi verificarea producţiei extrase, a calculului, înregistrării şi plăţii taxelor şi redevenţelor miniere către bugetul de stat de către agenţii economici care desfăşoară activităţi în acest domeniu
  • Participarea la analiza cauzelor care au determinat avarii la lucrările de cercetare geologică şi de exploatre, precum şi la stabilirea măsurilor de lichidare a acestora
  • Sistarea lucrărilor de exploatare şi a lucrărilor geologice executate în afara perimtrelor instituite fără documentaţii tehnico-economice aprobate şi a celor care prin modul de desfăşurare pot conduce la explotarea neraţională şi la degradarea zăcămintelor
 


Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
Energie, gaze naturale si resurse minerale