Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»
Planul de acţiuni programul de guvernare 2009-2012 » Familia, protecţia copilului şi egalitatea de şanse

Familia, protecţia copilului şi egalitatea de şanse

 

Instituţii implicate:

 • Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Cluj
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj
 

Obiective specifice şi acţiuni prevăzute pentru realizarea lor:


1. Asigurarea condiţiilor instituţionale şi financiare pentru susţinerea familiilor tinere, reducerea abandonului copiilor, combaterea violenţei în familie

 • Acordarea prestaţiilor stabilite prin legislaţia actuală: alocaţie de stat, alocaţii pentru susţinerea familiei, alocaţii de plasament, ajutoare pentru încălzirea locuinţei, indemnizaţii de hrană, indemnizaţii pentru creşterea copilului, stimulent de inserţie, venitul minim garantat, aplicarea Legii 448/2006 privind protecţia persoanelor cu handicap
 • Prevenirea şi combaterea violenţei domestice – încheierea de parteneriate şi organizarea de campanii de informare şi sensibilizare a opiniei publice, parteneriate cu instituţiile implicate în combaterea violenţei în familie
 • Acreditarea furnizorilor de servicii sociale, monitorizarea activităţii acestora, informarea şi consilierea lor privind legislaţia în domeniu
 • Orgnizarea de campanii an\ionale - Campanie privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificată şi completată


2. Creşterea calităţii vieţii copilului în mediile defavorizate şi respectarea standardelor minime de calitate în toate serviciile speciale acordate copilului în dificultate

 • Evaluarea serviciilor sociale specializate pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor cu vârste de până la 3 ani
 • Evaluarea, la nivel naţional, a îndeplinirii obiectivelor din planul de acţiune privind incluziunea socială a tinerilor care au părăsit centrele de plasament
 • Asigurarea accesului copiilor din familiile sărace la educaţia primară  - acordarea de facilităţi pentru elevi (mijloace de transport, rechizite, etc.)


3. Asigurarea echilibrului socio-economic al familiilor din mediul urban şi rural, al familiei şi persoanelor de vârsta a treia, al persoanelor cu dizabilităţi şi al familiilor aparţinătoare.

 • Reducerea sărăciei şi a marginalizării sociale prin
  • Consilierea şi îndrumarea metodologică a primăriilor din judeţ privind venitul minim garantat şi prevenirea şi combaterea marginalizării sociale
  • Facilitarea accesului la resurse, drepturi şi servicii social 
 • Dezvoltarea mecanismului de implementare şi coordonare a procesului de incluziune socială
 • Acordarea de ajutoare financiare şi ajutoare de urgenţă
 • Protejarea persoanelor varstnice – instruirea si formarea personalului care furnizează servicii de îngrijire la domiciliu  pentru persoane vârstnice
 • Identificarea cazurilor de neglijare şi abuz asupra persoanelor cu handicap neuropsihic rezidente în Centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihică şi în Centrele de îngrijire şi asistenţă
 • Controlul condiţiilor de acordare a serviciilor comunitare de către cantinele sociale şi adăposturile de zi şi de noapte


4. Revizuirea concepţiei programelor de asistenţă socială prin orientarea acestora în funcţie de nivelul veniturilor realizate pe familie şi restructurarea celor peste 200 de prestaţii sociale existente atât la nivel naţional, cât şi local, astfel încât acestea să reprezinte o formă complementară de protecţie socială şi nu să constituie unica sursă de venit pentru cei care au capacitate de muncă

 • Studiul impactului politicilor sociale la nivel judeţean
 • Elaborare de situatii statistice privind beneficiarii de ajutor social şi nivelul prestaţiilor de care  beneficiaza
 • Implementarea programelor sociale de interes naţional la nivel judeţean
 • Diseminarea schimbărilor legislative la nivel judeţean şi îndrumarea metodologică a autorităţilor competente în implementarea acestora
 • Monitorizarea acordării prestaţiilor la nivelul judeţului
 • Verificarea condiţiilor de stabilire şi acordare a venitului minim garantat


Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
Familia, protecţia copilului şi egalitatea de şanse