Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»
Planul de acţiuni programul de guvernare 2009-2012 » Mediul de afaceri, IMM-uri, concurenţa şi protecţia consumatorilor

Mediul de afaceri, IMM-uri, concurenţa şi protecţia consumatorilor


Instituţii implicate:

 • Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi  Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Cluj  Napoca
 • Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Cluj
 • Direcţia Regională de Metrologie Legală Cluj
 

Obiective specifice şi acţiuni prevăzute pentru realizarea lor:


1. Crearea unui mediu de afaceri care să stimuleze competitivitatea firmelor, sprijinirea IMM-urilor

 • Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale a tinerilor din regiunea Nord-Vest
  • organizarea unui program EMPRETEC
  • organizarea seminarului şi a cursului Femeia Manager 2011
  • promovarea programe START şi STARTER în rândul potenţialilor beneficiari din regiunea de Nord-Vest
 • Creşterea gradului de vizibilitate al OTIMMC Cuj in regiunea de Nord-Vest
  • realizarea unei strategii de comunicare eficient
  • încheierea de parteneriate cu instituţii publice şi reprezentanţi ai mediului de afaceri din judeţele nou arondate
  • prezenţa lunară în mass-media locală şi regională (presă scrisă, radio, televiziuni)
  • participarea la cât mai multe evenimente organizate de către mediul de afaceri regional


2.  Stimularea capacităţii firmelor de a crea, adăuga, capta şi reţine valoare în lanţul naţional productiv, bazată pe procese, produse şi servici

 • Atragerea unui procent de 20% din valoare finanţărilor de la bugetul de stat pentru anul 2011
  • realizarea unui plan eficient de promovare a programelor cu finanţare de la bugetul de stat în judeţele din regiunea de Nord-Vest
  • realizarea a 18 sesiuni de promovare a programelor în judeţele arondate
 • Implicarea în trei proiecte cu finanţare din fonduri structurale - identificarea potenţialelor surse de finanţare, identificarea potenţialilor parteneri, implicarea în scrierea proiectelor alături de potenţialii parteneri
 

3. Realizarea unui înalt nivel de protecţie a consumatorilor

 • Protejarea consumatorilor împotriva riscului de a achiziţiona  produse periculoase sau de a li se presta servicii care ar putea să le afecteze viaţa, sănătatea sau securitatea
  • Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni tematice de control la nivel judeţean şi zonal pentru evaluarea riscului produselor potenţial periculoase
  • Asigurarea legalităţii mijloacelor de măsurare utilizate în domeniile de interes public (relaţii şi tranzacţii comerciale, supravegherea traficului de mărfuri şi persoane, protecţia muncii şi a mediului, fabricarea şi controlul medicamentelor, expertize metrologice)
  • Efectuarea de expertize metrologice asupra mijloacelor de măsurare de interes public reclamate
  • Efectuarea de verificări prin sondaj a produselor preambalate existente pe piaţă, în scopul protejării cumpărătorilor de posibile măsurări eronate
  • Verificarea mijloacelor de joc electronice pentru punerea în legalitate
  • Eficientizarea acţiunilor de control prin identificarea şi eliminarea cauzelor care au determinat măsurile respective, inclusiv prin schimbul rapid de informaţii între structurile teritoriale şi prin verificarea măsurilor stabilite prin documentele de control
  • Îmbunătăţirea sistemului informatic online şi dezvoltarea bazei de date pentru asigurarea unui schimb rapid de informaţii privind produsele periculoase între strucutrile teritoriale
  • Colaboarea  cu alte instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu alte instituţii similare din statele membre ale Uniunii Europene, prin schimbul rapid de informaţii privind produsele periculoase
  • Revizuirea, îmbunătăţirea şi elaborarea unor proceduri pentru aplicarea unitară a legii privind securitatea generală a produselor 
  • Verificarea îndeplinirii condiţiilor în baza cărora au fost autorizaţi operatorii economici care desfăşoară activităţi cu metale preţioase
 

4. Dezvoltarea instrumentelor de educare  si informare a consumatorilor

 • Desfăşurarea de campanii şi acţiuni de informare/educare a consumatorilor.Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
Mediul de afaceri, IMM-uri, concurenţa şi protecţia consumatorilor