Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»
Planul de acţiuni programul de guvernare 2009-2012 » Ordine publica si siguranta cetateanului

Ordinea publică şi siguranţa cetăţeanului


Instituţii implicate

 • Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj
 • Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă “Avram Iancu” Cluj
 

Obiective specifice şi acţiuni prevăzute pentru realizarea lor:

1. Siguranţa cetăţenilor

1.1 Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni, combaterea infracţionalităţii, a terorismului şi criminalităţii, a traficului şi consumului de droguri
 • Asigurarea flexibilităţii, acoperirea necesităţilor reale şi controlul criminalităţii prin reevaluarea distribuţiei resurselor instituţionale
  • Promovarea propunerilor pentru îmbunătăţirea structurii inspectoratului în concordanţă cu situaţia operativă înregistrată şi redistribuirea resurselor în sistemul de ordine şi siguranţă publică, pentru acoperirea străzii .
  • Regândirea modului de organizare a forţelor de ordine publică în mediul rural, pentru asigurarea patrulării şi intervenţiei la evenimente
  • Ocuparea posturilor avcante cu priroitate a celor de la posturile de poliţie şi de la structurile de ordine publică
 • Reducerea impactului criminalităţii organizate şi terorismului
  • Menţinerea unei rate a criminalităţii în limite rezonabile:
   • Cunoaşterea din timp a stărilor de pericol care afectează sau pot afecta ordinea publică, liniştea şi siguranţa cetăţeanului
   • Organizarea de razii, acţiuni şi controale, cu efective mărite, în locuri şi medii de interes operativ
  • Prevenirea şi combaterea criminalităţi economico-financiare şi a corupţiei:
   • Îmbunătăţirea permanentă a activităţilor pentru contracararea criminalităţii economico-financiare
   • Prevenirea şi combaterea infracţiunilor sau altor nereguli ce se comit în domeniul  circulaţiei mărfurilor, protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite
   • Investigarea faptelor de corupţie şi colaborarea în acest sens cu Direcţia Naţională Anticorupţie
  • Prevenirea şi contracararea infracţiunilor îndreptate împotriva persoanei şi a proprietăţii acesteia:
   • Organizarea unor acţiuni în vederea prevenirii faptelor comise prin violenţă, a furturilor prin spargere, din buzunare sau a altor genuri de infracţiuni judiciare
   • Intensificarea activităţilor preventive în şcoli, licee, grupuri şcolare ori campusuri universitare, respectiv în perimetrele acestor instituţii
 • Asigurarea unui management integrat al situaţiei operative la nivelul comunităţilor locale
  • Asigurarea ordinii şi liniştii publice în întărirea climatului de siguranţă şi realizarea unei colaborări eficiente cu ceilalţi factori abilitaţi în domeniu prin:
   • Aplicarea Sistemului integrat de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional stradal în cooperare cu partenerii atraşi
   • Creşterea fermităţii în sancţionarea criminalităţii stradale şi a oricăror genuri de fapte prin care sunt lezate drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor
   • Scăderea timpului de reacţie şi creşterea operativităţii în intervenţie a formaţiunilor de ordine publică la evenimentele semnalate de cetăţeni
 • Creşterea calităţii serviciului poliţienesc în mediul rural
  • Suplimentarea efectivelor care acţionează în mediul rural
  • Extinderea reţelei de calculatoare la sediile Poliţiilor comunale
 • Promovarea sistemului de prevenire a infracţionalităţii în sistem integrat, pe segmentele vulnerabile ale societăţii, afectate de criminalitate
  • Modernizarea conceptuală şi funcţională în domeniul prevenirii  criminalităţii prin realizarea unor programe în domeniul prevenirii criminalităţii la care vor fi atrase instituţiile de la nivel local, organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, precum şi societatea civilă
 • Implementarea unei strategii guvernamentale de reducere a riscului rutier
  • Prevenirea şi combaterea infracţiunilor prin:
   • Implementarea Programului partenerial pentru prevenirea accidentelor rutiere
   • Organizarea şi efectuarea de acţiuni şi controale tematice, pe principalele cauze ale producerii accidentelor de circulaţie: viteza, depăşiri, priorităţi, pietoni
 
1.2 Îmbunătăţirea managementului situaţiilor de urgenţă
 • Elaborarea „Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă”
 • Creşterea calităţii medicale de urgenţă şi descarcerare - amenajarea locaţiei pentru Centrul de formare si pregătire a paramedicilor SMURD.
 • Dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii şi informaţii în situaţii de urgenţă - 
 • Finalizarea Centrului Judeţean de C.I. si instruirea personalului care va deservi centrul
 • Pregătirea tuturor membrilor componentei preventive  din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă
 • Planificarea, organizarea şi desfăşurarea de aplicaţii tactice complexe, exerciţii de alarmare, cu implicarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă şi nu în ultimul rând a populaţiei
 
 

2. Management instituţional

 • Utilizarea tehnologiei informaţiei pentru eficientizarea şi debirocratizarea sistemului informaţional
  • Extinderea reţelei de calculatoare la sediile Poliţiilor comunale
  • Creşterea numărului de utilizatori care au acces la bazele de date ale Poliţiei Române prin reţeaua INTRANET
  • Transmiterea prin SMS a mesajelor de prevenire
 • Implementarea unui sistem al managementului calităţii
  • Implementarea „Programului naţional de primire a publicului şi de consiliere a victimei”
  • Desfăşurarea activităţilor de prevenire pe baza criteriului de eficienţă, prin folosirea raţională a resurselor, evaluarea permanentă a evoluţiei situaţiei operative şi mobilizarea energiilor către punctele slabe în raport  cu starea de operativitate
 • Reevaluarea sistemului de formare şi pregătire profesională a personalului
  • Perfecţionarea pregătirii personalului în conformitate cu standardele europene
  • Pregătirea tuturor membrilor componentei preventive  din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă
 • Îmbunătăţirea condiţiilor de lucru
  • Modernizarea sediilor posturilor de poliţie 
  • Îmbunătăţirea serviciului de relaţii cu publicul la ghişeele poliţiei
  • Extinderea reţelei de calculatoare la sediile Poliţiilor comunale
  • Creşterea numărului de utilizatori care au acces la bazele de date ale Poliţiei Române prin reţeaua INTRANET
  • Înfiinţarea unui Dispecerat în sediul Serviciului Rutier în care să fie monitorizat traficul rutier prin terminalele Sistemului de supraveghere video deţinut de Primăria mun. Cluj-Napoca
  • Extinderea SNUAU 112 la Poliţiile mun. Turda, Dej, Gherla şi Câmpia-Turzii.
  • Amenajarea localului pentru Centrul de formare si pregatire a paramedicilor SMURD
  • Finalizarea Centrului Judeţean C.C.I. si instruirea personalului care va deservi centrul Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
Ordine publica si siguranta cetateanului