Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»

PIATA MUNCII

Institutii implicate:
 • Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Cluj
 • Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale Cluj
 • Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj
 

Obiective specifice si actiuni prevazute pentru realizarea lor:

1. Echilibrarea pietei muncii si cresterea gradului de ocupare a fortei de munca

 • Sprijinirea dialogului angajator – angajat, in ceea ce priveste flexibilizarea programului de lucru si facilitarea mobilitatii ocupationale, profesionale si geografice
 • Monitorizarea activitatilor economice desfasurate in principalele zone industriale ale judetului ce concentreaza un volum important de forta de munca, in scopul identificarii momentelor critice de aparitie a fenomenului de somaj
 • Implementarea unui sistem de management informational unitar, in conformitate cu modificarile legislative
 • Estimarea necesarului de personal pentru cursuri de calificare/recalificare, precum si identificarea posibilelor disponibilizari
 • Implementarea unui sistem callcenter care sa faciliteze accesul persoanelor indemnizate la locurile de munca dar si la alte servicii, precum si a unui sistem self service de preluare electronica a situatiilor lunare
 • Informarea si consilierea persoanelor supuse riscului de a deveni someri prin asigurarea serviciilor de preconcediere
 • Asigurarea serviciilor de consiliere si informare profesionala  - 10985 pers.
 • Medierea muncii – 24.000 pers.
 • Aplicarea programului de ocupare a fortei de munca
  • Incadrarea prin organizarea cursurilor de formare profesionala – 300 pers.
  • Acordarea de alocatii pentru somerii care se incadreaza inainte de expirarea somajului – 900 pers.
  • Incadrarea somerilor peste 45 de ani sau intretinatori unici de familie, prin subventionarea locului de munca – 700 pers.
  • Incadrarea prin acordarea serviciilor de informare si consiliere – 1500 pers.
  • Incadrarea absolventilor din institutii de invatamant, prin subventionarea locului de munca – 450 pers.
  • Incadrarea prin stimularea mobilitatii – 100 pers.
 • Acordarea  unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala
 • Monitorizarea, controlul si verificarea activitatii asociatiilor si plata subventiilor
 • Organizarea de întâlniri între furnizorii de servicii sociale
 

2. Cresterea gradului de flexibilizare a pietei muncii.

 • Sustinerea initiativelor oamenilor de afaceri autohtoni sau straini, menite sa asigure continuitatea si dezvoltarea activitatii economice in centrele industriale, in vederea conservarii locurilor de munca si eventual, de creare a noi locuri de munca.
 • Realizarea celui de al treilea proiect care are ca si obiectiv principal cresterea gradului de flexibilitate al pietei muncii  prin plasarea fortei de munca in interiorul spatiuluio comunitar .
 • Subventionarea locurilor de muncã - incadrarea in munca prin masuri active de subventionare a locurilor de munca a unui numar de 1560 de persoane
 • Realizarea Targurilor de Joburi pentru asigurarea fortei de munca necesara investitorilor care vin in judet.
 • Autorizarea agentilor de munca temporara si  a furnizorilor de formare profesionala si monitorizarea activitatii acestora
 

3. Întarirea dialogului social la toate nivelurile în scopul cresterii aportului acestuia la dezvoltarea economica si sociala.

 • Cooperarea AJOFM Cluj cu patronatele, sindicatele reprezentative la nivelul judetului, Camera de Comert si Industrie si Inspectoratul Teritorial de Munca în vederea realizarii schimbului informational  privind  mobilitatea si disponibilitatea fortei de munca.
 • Încheierea de protocoale de colaborare cu beneficiarii de fonduri structurale care si-au fixat ca si grup tinta persoanele din evidentele AJOFM Cluj , colaborarea cu administratiile publice locale in vedere unui acces cu costuri diminuate al tuturor berneficiarilor de venit minim garantat la serviciile AJOFM Cluj
 • Diseminarea informatiilor specifice institutiei prin toate mijloacele de comunicare in masa
 • Mediatizarea legislatiei din domeniul protectiei sociale
 • Consilierea si informarea cetatenilor privind drepturile sociale
 • Campanii de informare privind drepturile sociale ale cetatenilor
 

4. Intensificarea aplicarii masurilor institutionale care vizeaza reducerea muncii la negru

 • Organizarea de campanii europene si nationale privind:
 • Implementarea Planului national de actiune al Inspectiei Muncii privind promovarea realizarii efective a evaluarii riscurilor în IMM (continuare proiect Phare RO 04/IB/SO-01)
 • Sesiuni de informare si constientizare a angajatorilor si lucratorilor din IMM, promovarea bunelor practici de securitate si sanatate în munca (continuare proiect Phare RO 04/IB/SO-01)
 • Implementarea legislatiai nationale din domeniul securitatii si sanatatii in munca care transpune legislatia comunitara
 • Organizarea si desfasurarea Saptamanii Europene de SSM, „Prevenirea riscurilor in activitatile de mentenanta (revizii, reparatii si curatenie)”, sub egida Agentiei Europene pentru Securitate si Sanatate in Munca
 • Supravegherea pietei conform programului sectorial pe anul 2011
 • Controlul masurilor de imbunatatire a mediului de munca din domeniul constructiilor
 • Verificarea respectarii prevederilor legale de SSM de catre angajatorii care desfasoara activitati de transport de marfa si persoane
 • Verificarea modului în care angajatorii respecta cerintele legale de securitate si sanatate în munca, în societatile si unitatile care presteaza activitati de protectie si garda”
 • Verificarea respectarii conditiilor de înfiintare si functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara
 • Campanie privind protectia cetatenilor români care lucreaza în strainatate, modificata si completata
 • Desfasurarea de actiuni în vederea asigurarii securitatii si sanatatii în munca
 • Campanie de monitorizare a modului în care este implementata legislatia comunitara din domeniul securitatii si sanatatii în munca aplicabile pe perioadele cu temperaturui extreme
 • Verificari si controale privind:
  • activitatea de desfacere a produselor petroliere
  • securitatea si sanatatea in munca pe santiere temporare sau mobile, în exploatarea cailor ferate (regionale C.F., operatori de la calea ferata, cai ferate uzinale).
  • activitatile de producere, transport si utilizare a gazelor tehnice si gaze lichefiate.
  • utilizarea si intretinerea instalatiile electrice si autorizarea de securitate si sanatate in munca a electricienilor de intretinere.
  • protectia maternitatii la locurile de munca.
 • Cresterea exigentei si responsabilitatii în actul de control al raporturilor de munca si evidenta muncii:
  • Verificari privind respectarea:
   •  Codului Muncii si a altor acte normative de dreptul muncii, clauzelor, precum si a contractelor colective de munca
   • liberei circulatii pe teritoriul României a cetatenilor statelor membre ale UE si ale Spatiului Economic European
   • protectiei cetatenilor români care lucreaza în strainatate,
   • detasarii salariatilor în cadrul prestarii de servicii transnationale
   • întocmirii si completatii registrului general de evidenta a salariatilor
   • Evidentierea efectelor negative ale muncii nedeclarate prin organizarea periodica a unor Sesiuni de informare si constientizare adresate angajatorilor si angajatilor
   • Pregatirea carnetelor de munca
Stabilirii cadrului general de informare si consultare a salariatilor.Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
Piata muncii