Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»

Politica fiscal-bugetara

Institutii implicate:

 •  Directia Generala a Finantelor Publice Cluj
 •  Garda Financiara - Sectia Cluj
 •  Directia Judeteana pntru Accize si Operatiuni Vamale Cluj
 

Obiective specifice si actiuni prevazute pentru realizarea lor:

1. Respectarea tintei de deficit bugetar în anul 2011 si diminuarea nevoii nete de finantare a sectorului guvernamental;

 • Cresterea cu 4% a incasarilor din activitatea operativa vamala
  • Verificarea ,,aposteriori,, a declaratiilor de origine; verificarea operatiunilor suspensive-leasing; controlul operatorilor economici care desfasoare operatiuni de vamuire in procedura de vamuire la domiciliu
 • Cresterea cu 4% a incasarilor din activitatea de inspectie vamala partiala (accize)
  • Controlul antrepozitarilor, destinatarilor inregistrati, utilizatorilor finali cu produse energetice; verificarea operatorilor care desfasoara activitate cu produse accizabile nearmonizate
 • Optimizarea procesului si fluxului operatiunilor vamale in vederea asigurarii unui serviciu public transparent si eficient
 • Promovarea unei politici de cheltuieli bugetare prudente precum si urmarirea diminuarii costurilor salariale prin eliminarea motivelor subiective care pot duce la cresterea acestora
 

2. Promovarea unei politici fiscale anticiclice care sa ofere sustenabilitate procesului de crestere economica; 

 • Promovarea unei politici de instruire a operatorilor economici privind importanta efectuarii in cadru legal a tranzactiilor cu produse accizabile
  • Intalniri periodice cu operatorii economici in care vor avea loc prelucrari legislative
 

3. Întarirea controlului si sporirea responsabilitatilor unitatilor aflate în afara administratiei centrale (autoritati locale, institutii autofinantate si companii de stat), inclusiv pentru reducerea arieratelor statului;

 • Diversificarea controalelor in ceea ce priveste legalitatea tranzactiilor cu produse accizabile, imbunatatirea actiunilor de executare silita, inclusiv prin marirea numarului de sechestre asiguratorii luate pe plan local
 • Actiuni de control care vizeaza descoperirea si combaterea evaziunii si fraudei fiscale:
  • la agentii economici care produc, importa si comercializeaza produse supuse regimului de accizare si care sunt autorizati sa functioneze ca antreprize fiscal
  • operatiunile comerciale intracomunitare
  • la agentii economici care functioneaza în baza licentelor de exploatare, autorizatiilor de valorificare, autorizatiilor de colectare, licentelor de fabricatie, transport si executie si autorizatiilor pentru schimbul valutar .
  • la mijloacele de transport pe principalele artere de circulatie, în zonele si centrele comerciale en-gross.
  • circulatia materialelor lemnoase si a instalatiilor de prelucrat lemn
  • în piete agroalimentare, targuri si oboare, complexe comerciale,
  • alte verificari la solicitarea institutiilor abilitate ale statului
 • Utilizarea modalitatilor de stingere a obligatiilor bugetare inclusiv a tuturor modalitatilor de executare silita, punandu-se un accent deosebit pe conformarea voluntara la plata a agentilor economici si a celorlalte categorii de contribuabili
 • Combaterea evaziunii fiscale prin intensificarea inspectiei fiscale la agentii economici, persoane juridice/ persoane fizice, asupra modului de calcul,  inregistrare si virare a obligatiilor fata de bugetul statului
 

4. Reforma administratiei fiscale;

 • Crearea unui raport corect intre veniturile atrase la bugetul de stat si cheltuieli prin comasarea unor activitati
 • Activitati de planning ale Sectiei Cluj a Garzii Financiare (elaborarea programelor de activitati – anuale, trimestriale – a activitatilor de control)
 • Activitati de analiza ale Garzii Financiare (a activitatilor din anii aneriori, trinestriale, a actelor de control intocmite, evaluarea eficientei si a rezultatelor obtinute, a solutionarii petitiilor)
 • Imbunatatirea informarii si educarii contribuabililor pe linie de legislatie fiscala, care sa duca la conformarea voluntara atat la plata obligatiilor fiscale cat si la depunerea la timp/corect a declaratiilor, deconturi, dosarelor fiscale, etc.
 • Executia de casa a contului curent general al trezoreriei statului, sprijinul si indrumarea consiliilor locale pe linia intocmirii si executarii bugetelor acestora
 • Cresterea gradului de perfectionare profesionala a functionarilor publici prin:
  • cursuri intensive de perfectionare in cunoasterea de limbi straine, in special limba engleza;
  • abilitati in aplicatiile informatice proiectate de Directia generala tehnologia informatiei;
  • cointeresarea functionarilor publici in efectuarea sarcinilor de servici, in special in activitatea de control fiscal si colectarea veniturilor la bugetul general consolidat
 

5. Cresterea eficientei politicii fiscal-bugetare si îmbunatatirea predictibilitatii acesteia.

 • Demararea , incepind cu luna februarie 2011 a introducerii declaratiei unice ( D 112) aferent contributiilor sociale exclusiv in responsabilitatea unitatilor teritoriale ale Agentiei Nationale de Administratie Fiscala
 • Imbunatatirea substantiala a colectarii veniturilor la bugetul general consolidat prin conformarea voluntara la plata
 • Transparenta decizionala in relatia cu persoanele fizice si juridice
 • Activitati de pregatire profesionala la nivelul Sectiei Cluj a Garzii Financiare
 • Liber acces la informatiile de interes public conform reglementarilor legale
 • Solutionarea petitiilor depuse de cetateni sau asociatii legal constituite
 • Misiuni de audit pentru solutionari reclamatii
 • Metodologie si asistenta pentru contribuabilii persoane juridice si fizice
 

6. Instituirea unor politici-cadru care sa asigure sustenabilitatea si predictibilitatea fiscala pe termen lung

 • Elaborarea unor proiecte privind imbunatatirea reglementarilor fiscale, ca urmare a cazuisticii intalnite in practica 


Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
Politica fiscal-bugetara