Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»
Planul de acţiuni programul de guvernare 2009-2012 » Reforma administratiei publice

Reforma administratiei publice


Reforma administraţiei publice reprezintă o prioritate a României, datorită, atât angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană, cât şi cerinţelor societăţii româneşti, care solicită şi aşteaptă din partea noastră servicii publice mai bune, mai transparente şi mai adaptate la necesităţile acesteia.
 
În acord cu cerinţele impuse de procesul de modernizare al administraţiei publice şi al integrării europene se au în vedere următoarele obiective prioritare, cu efect direct asupra creşterii eficienţei actului administrativ:
 • Restructurarea administrativă prin realizarea unui model organizaţional eficient al structurilor administrative şi reducerea cheltuielilor publice
  • Propuneri pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ, a normelor tehnice şi a altor reglementări în domeniu
  • Ameliorarea imaginii funcţiei publice, prin creşterea transparenţei actului administrativ şi luarea unor măsuri ferme  de anticorupţie, asigurarea unei practici unitare, organizarea unui mod civilizat şi modern de relaţii cu publicul
   • Optimizarea modului de relationare client-agent de ocupare, orientarea spre clienţi 
   • Implementarea „Programului naţional de primire a publicului şi de consiliere a victimei”
   • Asigurarea accesului publicului la informaţia de mediu şi implicarea acestuia la luarea deciziilor de mediu
   • Consilierea şi informarea cetăţenilor
   • Soluţionarea petiţiilor cu respectarea termenelor prevăzute de lege
   • Mediatizarea activităţilor desfăşurate şi a competenţelor conferite de legislaţia actuală
   • Organizarea de campanii de informare şi de conştientizare a publicului în diverse domenii (protecţia mediului, protecţia consumatorilor, sănătate, etc.)
  • Creşterea motivaţiei şi formarea continuă a funcţionarilor publici în vederea creşterii performanţelor profesionale 
  • Extinderea accesului cetăţenilor la informaţiile publice şi dezvoltarea serviciilor electronice, îmbunătăţirea sistemului de comunicare IT şi implementarea noilor aplicaţii informatice
   • Utilizarea aplicaţiei „Sistem informaţional integrat de cadastru şi carte funciară” e-Terra 2 
   • Continuarea introducerii Programului eGISPAT, de transpunere/marcare a monumentelor istorice şi siturilor arheologice pe hărţile topografice 
   • Scanarea şi introducerea în baza de date a aplicaţiei „Baza de date şi arhivă digitală pentru titlurile de proprietate”
   • Implementarea sistemului de transmitere prin SMS a mesajelor de prevenire complementar celui care presupune transmiterea prin fax, serviciu serviciu acordat de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale 
   • Extinderea reţelei de calculatoare şi utilizarea reţelei INTRANET
   • Actualizarea şi întreţinerea permanenta a paginii web 
   • Actualizarea bazei de date EIA şi SEA pentru întărirea capacităţii de implementare a legislaţiei în domeniul evaluării impactului asupra mediului
  • Construcţia, modernizarea, reparaţie sediilor; dotarea cu aparatură, utilaje, birotică, logistică, etc. (mijloace fixe)
 • Extinderea cooperării internaţionale prin participarea la programe şi proiecte internaţionale/transfrontaliere
  • Participarea ca parteneri tranfrontalieri în cadrul proiectului „Managementul durabil al resurselor natururale în interfluviile râurilor Tisa-Tur”, în cadrul programului HUSKROUA, al cărui partener lider este Direcţia de Hidroamelioraţii şi Gospodărirea Apelor Ucraina
  • Întâlniri în cadrul subcomisiilor de calitate cu Ucraina şi Ungaria
 • Realizarea infrastructurii de date spaţiale în vederea asigurării suportului informaţional necesar adoptării unor decizii fundamentate cu privire la stabilirea limitelor unităţilor administrativ-teritoriale, infrastructură, situaţii de urgenţă, urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, prevenirea dezastrelor naturale etc.
  • Utilizarea planurilor parcelare şi ortofotoplanurilor ca suport pentru verificarea lucrărilor cadastrale 


Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
Reforma administratiei publice