Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»
Program cu finanţare externă Eficienţa Energetică

Program cu finanţare externă PA 05 – Eficienţa Energetică

Program: Eficienţă energetică în industrie; Perioada Program 2013-2017
Linia de finanţare: Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 (MFSEE)
 • Operator de Program: Ministerul Economiei, Directia Politici Industriale si Competitivitate
 • Obiectiv general: Reducerea emisiilor de gaze de seră şi poluatori atmosferici
 • Obiectiv specific: Imbunătăţirea eficienţei energetice în industrie, în special în industria cu poluare şi consum energetic mare.
 • Rezultate aşteptate: Modernizarea instalatiilor si echipamentelor unui numar estimat de 20 de IMM-uri din industrie in vederea reducerii consumului de energie
 • Valoarea totală este de 8.235.294 Euro (fonduri SEE) - cofinanţare per program: 1,411,765 €
 • Valorile finanţărilor nerambursabile pe proiect: minim – 200.000 Euro, maxim – 700.000 Euro.
 • Finanţarea este de tip nerambursabil şi constă în decontarea, în baza unei scheme de ajutor de stat pentru eficienţă energetică, a cheltuielilor eligibile făcute pentru realizarea proiectului. Se finanţează proiecte care răspund obiectivelor şi se încadrează în grila de evaluare tehnică şi financiară. 
 • Rata de finanţare din fondurile nerambursabile ale programului (raportată la bugetul total al proiectului) nu poate depăşi 70%. Diferenţa până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar - cel puţin 30% din costurile eligibile, (surse proprii sau surse atrase). 
 
Solicitanţii eligibili: întreprinderile mici şi mijlocii din sectorul industrial (IMM), exceptând următoarele sectoare (conform schemei de ajutor de stat): pescuit şi acvacultura; construcţia de nave; industria alimentara; industria carboniferă; industria siderurgică; fibrelor sintetice; producţia primară a produselor agricole; susţinerea financiară a activităţilor de export, reţele de distribuţie. 
 
Agenţia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest invită IMM-urile interesate de programul Eficienţa energetică în industrie, pentru IMM-uri, să îşi declare intenţia de participare la unul dintre viitoarele evenimente ce vor fi destinate acestui program.
 • În perioada următoare, vor fi organizate o conferinţă la Bucureşti şi seminarii informative pentru acelaşi apel în Cluj-Napoca, Timişoara şi Iaşi.
 • Cei interesaţi sunt rugaţi să completeze datele de contact în chestionarul creat online, pe site-ul Agenţiei de Dezvoltare Nord Vest. ! Nu uitaţi să specificaţi locaţia unde doriţi să participaţi. !
 • Data limită pentru declararea intenţiilor de participare este 20.01.2014, ora 11.
 • Sunt încurajate proiectele bilaterale realizate în cooperare cu parteneri din statele donatoare (Regatul Norvegiei, Islanda, Liechtenstein).
Informaţii suplimentare: eeagrants@minind.ro

http://www.eeagrants.ro/eficienta-energetica
http://www.nord-vest.ro/Noutati-POR/In-atentia-mediului-privat---evenimente-destinate-Programului-cu-finantare-externa-Eficienta-Energetica--eID1581.html


Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
Program cu finantare externa Eficienta Energetica