Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»
Programe Europene » Ce facem?

Ce facem?

  • Oferim consultanţă şi consiliere potenţialilor beneficiari publici şi privaţi din  judeţul Cluj, în vederea accesării fondurilor europene;
  • Desfăşurăm activităţi menite să conducă la cunoaşterea de către autorităţile administraţiei publice locale, serviciile publice deconcentrate şi cetăţeni a programelor cu finanţare externă iniţiate şi susţinute de Uniunea Europeană şi de alte organisme internaţionale;
  • Acţionăm, cu sprijinul serviciilor publice deconcentrate şi al structurilor de integrare europeană, pentru cunoaşterea documentelor privind integrarea europeană adoptată la nivel central;
  • Acţionăm pentru atragerea societăţii civile la activităţile care au legătură cu procesul de integrare europeană şi participă la programele societăţii civile în domeniul integrării europene;
  • Asigurăm întocmirea, gestionarea prin evidenţă centralizată şi monitorizarea datelor referitoare la stadiul implementării proiectelor cu finanţare europeană, derulate de autorităţile administraţiei publice locale şi structurile subordonate acestora, precum şi de instituţiile publice din judeţ, pe baza datelor furnizate de Organismele intermediare, respectiv instituţiile direct implicate în gestionarea acestor fonduri;   
  • Asigurăm şi menţinem un cadru de colaborare şi schimb de informaţii cu organisme/ instituţii direct implicate în gestionarea fondurilor europene, care să faciliteze derularea unor acţiuni de promovare a fondurilor structurale în judeţ;
  • În cazul constatării de dificultăţi întâmpinate de către beneficiarii publici/privaţi în implementarea proiectelor cu finanţare europeană, întreprindem demersurile necesare în vederea soluţionării acestora către instituţiile competente de la nivel central;
  • Facilităm accesul investitorilor străini la informaţii de interes (legislaţie specifică,  proceduri specifice, drepturi şi obligaţii în relaţia cu autorităţile statului, modalităţi de finanţare şi susţinere) prin secţiunea online special dedicată investitorilor străini pe pagina de Internet a Instituţiei Prefectului- Judeţul Cluj;
  • Întocmim, gestionăm prin evidenţă centralizată şi monitorizăm activitatea de relaţii şi colaborări internaţionale a Instituţiei Prefectului;
  • Participăm la seminarii/ dezbateri/ cursuri de perfecţionare profesională pe teme de interes; 


Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
Ce facem