Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»
Programe Europene » Instituţii cu rol în gestionarea fondurilor europene

Instituţii cu rol în gestionarea fondurilor europene

DATE DE CONTACT AUTORITĂŢI DE MANAGEMENT/ORGANISME INTERMEDIARE


1. PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE (POC)
 AUTORITATEA DE MANAGEMENT pentru POC
Ministerul Fondurilor Europene
Tower Center, Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sect. 1, Bucuresti
Secretariat: Lidia Paun, Tel: 0372 614 401
Relatii publice: Valentin Barbu, Tel:  0372 614 431 Fax: 0372 838 502
 
ORGANISME INTERMEDIARE NAŢIONALE

Axa prioritara

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Organismul Intermediar pentru Cercetare
Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare, Str. I.D.Mendeleev nr.21-25
HELP DESK: structurale@ancs.ro
Persoane de contact pentru Organismul Intermediar pentru Cercetare - Bucuresti - Ilfov
Daniela Gheorghian, consilier comunicare; E-mail: daniela.gheorghian@ancs.ro; Tel: 021. 316.00.86; Fax: 021. 318.30.60
Daniela Ghiculescu, consilier implementare; E-mail: daniela.ghiculescu@ancs.ro; Tel: 021. 310.03.73
Ana Maria Gagiu, consilier financiar; E-mail: anamaria.gagiu@ancs.ro; Tel: 021. 319.23.20
Axa Prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul competitivității economice și dezvoltarii afacerilor
 
Ministerul pentru Societatea Informaţională - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale
Bulevardul Libertăţii Nr. 14 Sector 5, Cod 050706, Bucureşti, România
Persona de contact
Lucica Ababei - e-mail: fonduri@mcsi.ro
Secretariat / informaţii despre stadiul proiectelor:
Tel: 021.311.41.12
Direcţia Evaluare, Selecţie şi Contractare
Tel: 021.311.41.55
021.311.41.57
021.312.00.17
021.311.41.12 int. 1015
Directia Monitorizare
Tel: 021.311.41.12
Directia Management Financiar şi Control
Tel: 021.311.41.12
Fax: 021.311.41.41
021.311.39.19
e-mail:fonduri.oipsi@msinf.ro
Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă
 
2. PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE (POIM)
AUTORITATEA DE MANAGEMENT pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare
Director General: Cătălin GHERAN
Adresă: Calea Şerban Vodă, nr 30-32, (intrarea prin strada Principatele Unite), Sector 4, Bucureşti
Tel:  021 300 62 50
Fax: 021 316 07 78
E-mail: contact.minister@fonduri-ue.ro
Website: www.fonduri-ue.ro
 DIRECŢII REGIONALE INFRASTRUCTURĂ
Direcția Regională Infrastructură Cluj-Napoca
Adresă: Str. Tache Ionescu, nr. 72, Cluj – Napoca, jud Cluj
Persoană de contact: Carmen GALEA
Tel: 0264 418 714
Fax: 0264 481 110
e-mail:  carmen.galea@fonduri-ue.ro
ORGANISM INTERMEDIAR
Direcţia Generală Organismul Intermediar pentru Transport
Adresă: Bld. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucureşti
Director General: Carmen MORARU
Tel : 0372 825 570
Fax : 021 319 61 27
e-mail: secretariat.dgoit@mt.ro 
Website: http://mt.gov.ro/web14/strategia-in-transporturi/organism-intermediar-transport 
 
3. PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL POR (POR)
AUTORITATEA DE MANAGEMENT POR (AM POR)
Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice
Str. Apolodor nr. 17, Bucuresti, Sector 5
Tel:(+40 37) 283 86 34
Website: www.inforegio.ro 
 
COMITETUL DE MONITORIZARE pentru Programul Operaţional Regional (CM POR)
Secretariatul CM POR
Tel: 0372 11 1413; 0372 11 1659
Fax: 0372 11 1636
Email: secretariatcmpor@mdrap.ro 
ORGANISME INTERMEDIARE POR
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest)
Adresa : Calea Dorobanţilor nr.3, Cluj Napoca, Cluj.
Tel :00-40-264-431550
Fax : 00-40-264-439222
E-mail: secretariat@nord-vest.ro, comunicare@nord-vest.ro 
Website: www.nord-vest.ro 
Autoritatea Naţională pentru Turism
Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism - Organismul Intermediar pentru Turism
Blvd. Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti
Tel: 0372 144 003
Fax: 0372 144 001
 
4. PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN (POCU)
AUTORITATEA DE MANAGEMENT pentru Programul Operaţional Capital Uman (POCU)

Adresă: Tower Center, Bd. Ion Mihalache, nr 15-17, Sector 1, Bucureşti.
Tel: 0372.838.550
Fax: 0371.838.551, 0372.838.502
E-mail: contact.minister@fonduri-ue.ro 
Website: www.fonduri-ue.ro
 
ORGANISME INTERMEDIARE (NORD-VEST)
Organismul Intermediar Regional Nord-Vest
Adresă: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, etaj II, Cluj Napoca, Jud. Cluj
Tel: (+40 264) 402594, (+40 264) 403 054, (+40 264) 402 592, (+40 264) 530 191, (+40 264) 402 593
Fax: (+40 264) 402 591, (+40 264) 530 191, (+40 264) 402 592
E-mail: office@runv.ro
Website: www.runv.ro
Organism Intermediar Ministerul Educaţiei Naţionale
Adresă: Str. Ştirbei Vodă nr. 39, Sector 1, Bucureşti
Tel: (+40 258) 811 004
Fax: (+40 258) 811 004
E-mail: oiposdru@oiposdru.edu.ro
Website: www.posdru.edu.ro
Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
Adresă: Str. Spiru Haret, Nr. 10-12, Sector 1, Bucureşti,
Tel: (+40 21) 311 11 62; (+40 21) 312 11 61
Fax: (+40 021) 312 54 98
E-mail: cndiptoiposdru@tvet. ro
Website: www.tvet.ro
Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă
Adresă: Str. Avalanşei nr. 20-22, Sector 4, Bucureşti
Tel: (+40 21) 311 07 36
Fax: (+40 37) 810 77 66
E-mail: oiposdru@anofm.ro
Website: www.fse.anofm.ro
 
5.  PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ (POCA)
AUTORITATEA DE MANAGEMENT pentru POCA
 
Direcţia pentru dezvoltarea capacității administrative, structură organizatorică a Direcției generale programe europene din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Adresa: Piaţa Revoluţiei nr.1A, sector 1, București, intrarea D (str. Cristian Popișteanu)
Tel: 021 – 310 40 60 interior 11979 (secretariat)
Tel: 021 – 310 40 62 (helpdesk)
Fax: 021 – 310 40 61
Website: www.poca.ro
Email: amdca@poca.ro
 
 
6. PROGRAMUL OPERAŢIONAL AJUTORAREA PERSOANELOR DEZAVANTAJATE (POAD)
 
Directia Generala Programe Europene Capital Uman
 
Adresă: Tower Center, Bd. Ion Mihalache, nr 15-17, Sector 1, Bucureşti.
Tel: 0372614417, 0372614360
Fax: 0372.838.502
E-mail: cabinet.posdru@fonduri-ue.ro
Website: www.fonduri-ue.ro
Serviciul Implementare POAD
Adresă: Tower Center, Bd. Ion Mihalache, nr 15-17, Sector 1, Bucureşti.
Tel: 0372614314, 0372838768
Fax: 0372.838.502
E-mail: contact.poad@fonduri-ue.ro
Website: www.fonduri-ue.ro
7. PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ (POAT)
Autoritatea de Management pentru PO Asistenţă Tehnică
 
Director General: Lucia Gabriela COTUŢIU
Bucuresti, Bd. Ion Mihalache, nr 15-17, Tower Center
Expert comunicare: Alexandru Virgil TAȘCU
Tel: 0372.614.420
Fax: 0372.838.502
 
 
PNDR- PROGRAMUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT pentru PNDR
DIRECŢIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ, MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Adresa: București, B-dul Carol I, nr. 2-4, sector 3, codul postal 030163, oficiul postal 37;
Tel: 021-307.85.65
Fax: 021-307.86.06
E-mail: pndr@madr.ro 
 
 
 
ORGANISM INTERMEDIAR Regiunea Nord-Vest:
 
Centrul Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 6 Nord-Vest, Satu Mare
Mihaela Nicoleta MĂHĂLEAN, director general adjunct
 
str. Mircea cel Batrân, nr. 8 A, Satu Mare
Tel:  0261 / 768.707 
Fax: 0261 / 806.023
E-mail: crfir6satumare@ afir.info
 
 
INSTITUŢII LA NIVEL JUDEŢEAN:
 
OFICIUL JUDEŢEAN  PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE (OJFIR) CLUJ
Mariana MAIER, director
 
Adresă Piața Gării, nr.3, etaj 2, Cluj-Napoca, Judeţul Cluj
Tel:  0264 / 590.017
Fax: 0264 / 590.017
E-mail: ojfir.cluj@ afir.info
 
 
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE ÎN AGRICULTURĂ CLUJ (Centru Judeţean)
Adrian ZAHARIA, director executiv
 
B-dul Muncii, nr.18, etaj 1, Cluj-Napoca
Tel. / Fax: 0264-456.454 / 0264-456.
E-mail: apia.cluj@apia.org.ro
 
 
DIRECŢIA  PENTRU AGRICULTURĂ A JUDEŢULUI CLUJ
Tel.: 0264/591752;
E-mail: office@dadrcj.ro  
Website: http://www.dadrcj.ro
Adresa: Str. Fagului, nr.17, Cluj-Napoca 
 
PROGRAM OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME (POPAM)
 
AUTORITATEA DE MANAGEMENT pentru POPAM:
 
SEDIUL CENTRAL - Direcția Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM
 
Adresa: B-dul Carol I nr. 24, sector 3, municipiul Bucureşti
Tel: 021.307.98.02
Fax: 021.307.24.74
E-mail: pescuit@madr.ro; comunicare.popam@madr.ro.
 
 
 
CENTRUL REGIONAL CLUJ (judeţe arondate: Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj)
Str. Dorobanţilor, nr. 69, Cluj-Napoca, judeţul Cluj
Tel: 0725.256.233, 0725.256.234
 Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
Institutii cu rol in gestionarea fondurilor europene