Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»
Programe Europene » Proiecte derulate

Proiecte derulate


PROIECTE DERULATE ÎN CALITATE DE BENEFICIAR


TITLU: CLUJNETWORKING4EUROPE   
           

 
Sursa de finanţare: FONDUL EUROPA 2006- Program de micro-proiecte
Perioada de derulare: decembrie 2006- noiembrie 2007
Buget total al proiectului: 43.300 EUR
Parteneri: 
• Consiliul Judeţean Cluj
• Fundaţia Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală (Centrul de Informare Europa Cluj)
• Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest 
• Primăria Municipiului Cluj-Napoca.
 
Rezultate obţinute: 
Reţea judeţeană de Multiplicatori de Informaţie Europeană consolidată, cu capacitate reală de a acţiona în mod descentralizat, cu vizibilitate crescută şi cu un cadru comun de planificare şi coordonare a activităţilor: identitate comună (logo, website, newsletter), instrumente de lucru concepute în echipă (Plan de acţiuni al Reţelei), creşterea expertizei membrilor (traininguri în comunicare), standarde de calitate pentru serviciile de informare (Ghid de bune practici în comunicare), evenimente de promovare a Reţelei (Gala multiplicatorilor, Convenţie judeţeană) şi logistică proprie 

PROIECTE DERULATE ÎN CALITATE DE BENEFICIAR


În anul 2005, Instituţia Prefectului Judeţului Cluj a derulat, în calitate de Partener, două proiecte finanţate prin Fondul de Modernizare a Administraţiei Publice la nivel local- PHARE 2002.
 
 
1. TITLU: Profesionalizarea personalului responsabil cu colectarea si gestionarea fondurilor locale din primăria comunei Gilău
Beneficiar: Primăria Comunei Gilău
Partener: Instituţia Prefectului judeţului Cluj
Autoritatea contractantă: Ministerul Administraţiei şi Internelor
Buget total al proiectului: 20.000 Euro
Rolul Partenerului (Instituţia Prefectului judeţului Cluj):
• promovarea proiectului
• oferire de consultanţă în derularea proiectului
• diseminarea rezultatelor proiectului 
 
 
2. TITLU: Sistem eficient al administraţiei financiare pentru fondurile publice locale
Beneficiar: Consiliul Local al Comunei Buza
Partener: Instituţia Prefectului judeţului Cluj
Autoritatea contractantă: Ministerul Administraţiei şi Internelor
Buget total al proiectului: 19.994 Euro
Rolul Partenerului (Instituţia Prefectului judeţului Cluj):
• promovarea proiectului
• consultanţă în procesul de implementare a proiectului
• participarea la diseminarea informaţiilor legate de proiect
 
PROIECTE FINANTATE PRIN PHARE 2006- FONDUL DE MODERNIZARE PENTRU DEZVOLTAREA ADMINISTRAŢIEI LA NIVEL LOCAL
 
1. TITLU: Modernizarea şi eficientizarea serviciilor publice de evidenţă a persoanelor din Judeţul Cluj
Beneficiar: Consiliul Judeţean Cluj
Perioada de derulare: ianuarie 2008- martie 2009
Buget total proiect: 100.295 Euro, din care 90.095 Euro contribuţie PHARE
Rezultatele obţinute: eficientizarea serviciilor de evidenţă a persoanelor din judeţul Cluj prin modernizarea bazei materiale şi creşterea calificării personalului Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor:
• echipamente IT achiziţionate;
• infochioşc dotat; 
• softuri personalizate şi licenţe;
• unitate mobilă pentru evidenţa persoanelor;
• funcţionari publici ai Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj cursaţi şi certificaţi ECDL;
• funcţionari publici cursaţi şi certificaţi în limba engleză.

 
2. TITLU: Serviciu public modern de evidenţă a persoanelor al municipiului Dej
Beneficiar: Primăria Municipiului Dej
Perioada de derulare: ianuarie- noiembrie 2008
Buget total proiect: 60.833 Euro, din care 51.870 Euro contribuţie PHARE 
Rezultate: Serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor din municipiului Dej amenajat şi dotat cu  mobilier, echipamente IT şi softuri specializate capabil să ofere servicii la standarde europene de calitate; formarea personalului din Serviciul public comunitar de evidenţă persoanelor al  municipiului

 
3. TITLU: Dezvoltarea Serviciului de voluntariat pentru situaţii de urgenţã precum şi dezvoltarea capacităţii Consiliilor Locale din comunele Aghireşu, Băişoara, Valea Ierii de a gestiona situaţiile de urgenţă prin achiziţionarea unui buldoexcavator şi a altor echipamente
Beneficiar: Primăria comunelor Aghireşu, Băişoara şi Valea Ierii (3 proiecte cu obiective similare)
Buget total proiect: 94.000 Euro, din care 84.000 Euro contribuţie PHARE
Rezultate: dezvoltarea capacităţii autorităţilor publice locale din comunele Aghireşu, Băişoara şi Valea Ierii de a gestiona mai eficient situaţiile de urgenţă prin dotarea cu buldoescavatoare şi/ sau înfiinţarea Serviciului de Voluntariat pentru Situaţii de Urgenţă 
 

4. TITLU: Ghişeu unic în judeţul Bihor pentru obţinerea avizelor necesare proiectelor europene

    
 
Sursa de finanţare: Programul Operaţional Creşterea Capacităţii Administrative, Axă prioritară 2. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, DMI 2.2 Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor
Perioada de derulare: noiembrie 2009- aprilie 2011
Beneficiar: Instituţia Prefectului judeţul Bihor
Parteneri: Instituţiile Prefectului din regiunea de Nord-Vest, judeţele Bistriţa- Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare şi  Sălaj
Rezultate obţinute: 
• ghişeu unic înfiinţat, organizat şi funcţional la standarde europene
• reducerea duratei de livrare a serviciilor publice
• timp redus de depunere a documentelor pentru obţinerea avizelor
• personal instruit
• manual de bune practici privind reforma administraţiei elaborat şi distribuit la nivel naţional
• parteneriat consolidat pe regiunea de Nord -Vest: reţea constituită din experţi de modernizare pe regiunea de Nord-Vest în vederea asigurării fluxului de informaţii privind procesele de modernizare în administraţia publică

 


Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
Proiecte derulate