Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»
Structura Teritoriala Pentru Probleme Speciale Cluj » A.N.R.S.P.S. – principalele atributii

Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale
principalele atributii în domeniul problemelor speciale 

 • elaboreaza strategia privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare si asigura implementarea acesteia;
 • îndeplineste atributiile ce îi revin Guvernului în domeniul pregatirii economiei nationale si a teritoriului pentru aparare;
 • coordoneaza asigurarea resurselor materiale necesare sustinerii efortului de aparare prin planul de mobilizare a economiei nationale;
 • întocmeste, coordoneaza, analizeaza si avizeaza documentele de mobilizare la locul de munca, pe unitati administrativ-teritoriale, în vederea aprobarii acestora, potrivit legii;
 • analizeaza si avizeaza, din punctul de vedere al sarcinilor la mobilizare, propunerile autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si ale celorlalte institutii referitoare la elaborarea proiectului bugetului de stat pentru razboi;
 • administreaza rezervele de mobilizare;
 • transmite autoritatilor administratiei publice centrale si locale, institutiilor si operatorilor economici, dupa caz, sarcinile rezultate din planul de mobilizare a economiei nationale, din planul de pregatire a economiei nationale pentru aparare, din programul cuprinzând obiectivele de pregatire operativa a teritoriului pentru aparare si din precizarile metodologice referitoare la masurile ce urmeaza a fi întreprinse în vederea îndeplinirii acestora;
 • solicita, în conditiile legii, date si informatii privind potentialul economic si uman al autoritatilor administratiei publice, institutiilor publice si operatorilor economici;
 • asigura activitatea de secretariat pentru Comisia centrala de rechizitii, la nivel national, si pentru comisiile mixte de rechizitii, în unitatile administrativ-teritoriale, conform prevederilor legale;
 • elaboreaza, împreuna cu Ministerul Apararii Nationale, instructiunile privind întocmirea si actualizarea monografiilor economico-militare ale unitatilor administrativ-teritoriale;
 • avizeaza solicitarile privind concesionarea bunurilor si serviciilor, potrivit legii;
 • organizeaza, coordoneaza si controleaza la autoritatile administratiei publice centrale si locale activitatile privind consumul rationalizat al populatiei în situatii de mobilizare si razboi;
 • coordoneaza în unitatile administrativ-teritoriale, prin structurile teritoriale pentru probleme speciale, modul de întocmire a lucrarilor privind asigurarea cererilor unitatilor militare pe timpul mobilizarii, existentul si starea calitativa a bunurilor prevazute a fi asigurate;
 • analizeaza, la instituirea starii de asediu sau a starii de urgenta, precum si pentru înlaturarea urmarilor unor dezastre, cererile de întrebuintare a unor rezerve materiale, umane si financiare prevazute a fi utilizate în caz de mobilizare sau razboi si face propuneri, potrivit legii;
 • verifica, împreuna cu Ministerul Apararii Nationale sau separat, prin exercitii si antrenamente de mobilizare, stadiul pregatirii economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, conform planului aprobat de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii;
 • asigura, pe plan intern managementul tuturor activitatilor pentru implementarea prevederilor, documentelor internationale pe linia controlului armamentelor, cresterii încrederii si securitatii, la care tara noastra este parte; 


Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
A.N.R.S.P.S. – principalele atributii