Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»

Structura Teritoriala pentru Probleme Speciale Cluj
principalele atributii

 
Privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare:
 • Elaborarea si aplicarea planului de mobilizare a economiei nationale, pentru judetul Cluj;
 • Elaborarea lucrarilor pentru asigurarea unitatilor militare cu bunuri si servicii solicitate prin planul de mobilizare a garnizoanei, pe timpul executiei mobilizarii;
 • Întocmirea si actualizarea lucrarilor de mobilizare la locul de munca;
 • Întocmirea programului de desfacere a marfurilor prin introducerea sistemului de distribuire catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, în caz de mobilizare sau de razboi 
 • Elaborarea si actualizarea Monografiei economico - militare a judetului;
 • Asigurarea logistica în situatii de urgenta; 
 
Privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii în interes public:
 • Asigurarea organizarii si executarii rechizitiilor de bunuri si prestari de servicii în interes public;
 • Centralizarea cererilor de rechizitii de bunuri si de prestari de servicii primite de la centrul militar, agentii economici si institutiile publice;
 • Elaborarea si transmiterea la A.N.R.S.P.S. a centralizatorului principalelor mijloace tehnice din judet care se pot folosi pentru interventie în cazul unor situatii deosebite;
 • Întocmirea proiectului de plan de rechizitii si prezentarea acestuia spre aprobare Comisiei mixte de rechizitii din subordinea prefecturii;
 • Înaintarea la Comisia Centrala de Rechizitii a situatiei cu deficitele si excedentele de bunuri rechizitionabile, precum si a propunerilor privind limitele preturilor folosite la plata despagubirilor pentru bunurile consumptibile rechizitionabile si tarifele prestarilor de servicii;
 • Asigurarea cu personalul propriu a secretariatul tehnic al Comisiei Mixte de Rechizitii;
 
În domeniul regimului concesiunilor:
 • Actualizarea bazelor de date privind încadrarea obiectivelor supuse concesionarii în infrastructura sistemului national de aparare, la nivel teritorial; 
 • Transmiterea acestor informatii la A.N.R.S.P.S. în vederea analizei si acordarii avizelor solicitate. 


Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
Atributiile S.T.P.S.