Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»

Legislatia specifica

Principalele acte legislative privind specificul activitatii S.T.P.S. sunt:
 
 • Legea nr.477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare;
 • HG nr.370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare
 • HG nr.414/2004 privind aprobarea regulamentului de functionare a sistemului de prioritati si alocare a resurselor pentru aparare
 • HG nr.1380/2009 privind înfiintarea, organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale
 • HG nr.111/2004 privind organizarea, functionarea si atributiile Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale
 • Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale;
 • Legea nr.45/1994 privind apararea nationala;
 • Legea nr.453/2004 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta;
 • HG 2288/2004 pentru aprobarea repartizarii principalelor functii de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organe centrale privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta; •Legea nr. 132/1997 modificata si completata cu Legea nr.410/2004 privind rechizitiile de bunuri si prestari de servicii în interes public;
 • H.G. nr. 219/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestari de servicii în interes public;
 • ORDIN nr.175/2009 al sefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale privind aprobarea Nomenclatorului bunurilor rechizitionabile
 • H.G. nr. 1204 din 2007 privind asigurarea fortei de munca necesare pe timpul starii de asediu, la mobilizare si pe timpul starii de razboi
 • ORDIN nr. 109 din 21 ianuarie 2003 pentru aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a marfurilor prin introducerea sistemului de distribuire catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de mobilizare sau de razboi;
 • ORDIN nr.2061/2004 privind aprobarea modelului, caracteristicilor, conditiilor de tiparire si pastrare a cartelelor pentru distribuirea catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, în caz de mobilizare sau razboi;
 • HG 638/2004 privind elaborarea si actualizarea monografiei economico-militare a judetului;
 • H.G. 969/2007 privind organizarea, desfasurarea si conducerea pregatirii pentru aparare a persoanelor cu atributii de conducere în domeniul administratiei publice, la nivel central si local;
 • Legea nr.22/2007, pentru aprobarea OUG NR.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica
 • Legea nr.84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Ordinul 160/2009 al Sefului OCSPS – metodologia de lucru în vederea acordarii avizului de concesionare de catre OCSPS 


Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
Legislatia specifica